Iepirkumi

Drukāt

2019.gads

Iepirkuma numurs (IDN)

Iepirkuma nosaukums

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Iepirkuma noteikumi

Lēmums Noslēgtie līgumi
SIA Z 2019/01

 

Daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu durvju bloku nomaiņas darbi

 

2019.gada 27.augusts,

plkst.12.00

Cenu aptaujas nolikums (203.00 KB)

Tehniskā specifikācija (127.50 KB)

   
AS OŪS 2019/12 Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2019.gada 7.maijs, plkst.14.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Uzvarētājs SIA "SANO", reģistrācijas numurs 50002003041

līgumcena EUR 41999,00 bez PVN

Līgums SIA "SANO"

noslēgts 14.05.2019.

AS OŪS 2019/11 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Zeiferta iela 16, Olainē fasādes apdares plākšņu nomaiņas darbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana 2019.gada 30.aprīlis, plkst.14.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Uzvarētājs SIA "GS CELT", reģistrācijas numurs 43603047371

līgumcena EUR 53306,79 bez PVN

Līgums SIA "GS CELT"

noslēgts 28.05.2019.

AS OŪS 2019/9 Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2019.gada 9.aprīlis, plkst.14.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Iepirkums izbeigts bez rezultāta Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2019/10 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts 2019.gada 19.marts, plkst.14.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Iepirkuma 1.daļa - Zeiferta iela 16, Olaine

Uzvarētājs SIA "Jelgavas Būve-V", reģistrācijas numurs 43603058290

līgumcena EUR 40 042.30 bez PVN

Iepirkuma 2.daļa - Zeiferta iela 20, Olaine

Uzvarētājs SIA "Jelgavas Būve-V", reģistrācijas numurs 43603058290

līgumcena EUR 41 455.04 bez PVN

Iepirkuma 1.daļa - Zeiferta iela 16, Olaine

Līgums SIA "Jelgavas Būve-V"

noslēgts 10.04.2019.

Iepirkuma 2.daļa - Zeiferta iela 20, Olaine

Līgums SIA "Jelgavas Būve-V"

noslēgts 02.04.2019.

AS OŪS 2019/5 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Zemgales iela 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2019.gada 21.februāris, plkst.11.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Iepirkums izbeigts bez rezultāta Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2019/2 Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts

2019.gada 19.februāris, plkst.14.00

Sludinājums

Iepirkuma dokumenti

Iepirkums pārtraukts

Lēmums

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2019/6 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Zemgales iela 14, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2019.gada 5.februāris

Cenu aptaujas noteikumi (54.00 KB)

Ēkas energoaudits (2.53 MB)

Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta

Līgums netika noslēgts

AS OŪS 2019/3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta ielā 16, Olainē apdares plākšņu remonta darbu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 2019.gada 30.janvāris 

Cenu aptaujas noteikumi (47.32 KB)

Ēkas foto fiksācija (1.68 MB)

Uzvarētājs SIA "Campaign", reģistrācijas numurs 50003773841

līgumcena EUR 5450.00 bez PVN

Līgums netika noslēgts

2018.gads

Iepirkuma numurs (IDN)

Iepirkuma nosaukums

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

Iepirkuma noteikumi

Lēmums Noslēgtie līgumi
AS OŪS 2018/19 Uzņēmuma darbinieku veselības apdrošināsana 2018.gada 27.decembris, plkst.16.00

Iepirkuma nolikums (60.22 KB)

1.-5.pielikums (337.50 KB)

Uzvarētājs ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103336441

līgumcena  EUR 41913.60 bez PVN (apdrošināšanas prēmija vienai personai EUR 261.96)

Lēmums (162.26 KB)

Līgums ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, (164.03 KB)

noslēgts 18.01.2019.

AS OŪS 2018/13 Tehniskā sāls piegāde 2018.gada 6.novembris, plkst.14.00 Iepirkuma nolikums (60.33 KB)

Uzvarētājs SIA "VIATEK 1", reģistrācijas numurs 40003274376

līgumcena EUR 62.50 bez PVN par 1 tonnu sāls

Lēmums (156.22 KB)

Līgums SIA "VIATEK 1" (172.33 KB)

noslēgts 22.11.2018.

AS OŪS 2018/14 Mežizstrādes pakalpojumi 2018.gada 9.oktobris, plkst.14.00 Iepirkuma nolikums (71.32 KB)

Uzvarētājs SIA "IO GRUPA", reģistrācijas numurs 40003828692

līgumcena EUR 12,06 bez PVN par 1 m3

Lēmums (159.83 KB)

Līgums SIA "IO GRUPA" (102.87 KB)

noslēgts 06.11.2018.

AS OŪS 2018/11 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Pārolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 2018.gada 18.jūlijs, plkst.11.00

Nolikums (154.91 KB)

Būvprojekts 

Veicamo darbu saraksts (187.50 KB)

Uzvarētājs SIA "Siltumbūve", reģistrācijas numurs 40103840757

līgumcena EUR 988 447.98 bez PVN

Līgums SIA "Siltumbūve"

līguma summa EUR 988 77.98 bez PVN

līgums noslēgts 15.08.2018.

Līguma teksts netiek publicēts

AS OŪS 2018/12


Tehniskās uzraudzības veikšana Olaines centralizētās siltumapgādes siltumtīklu pārbūves laikā

1.posms - Kandidātu atlase

2018. gada 10.jūlijs, plkst.14.00 Nolikums (194.09 KB)

Uzvarētājs personu apvienība "Firma L4 un Dromos" (SIA "Firma L4", reģistrācijas numurs 40003236001 un SIA "Dromos", reģistrācijas numurs 40003783547)

līgumcena EUR 68 000.00 bez PVN

Paziņojums (126.95 KB)

Līgums personu apvienība "Firma L4 un Dromos"

līguma summa EUR 68000.00 bez PVN

līgums noslēgts 23.08.2018.

Līguma teksts netiek publicēts

AS OŪS 2018/10 Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu pārbūve 2018.gada 11.jūlijs, plkst.11.00

Nolikums (200.58 KB)

D9.1 pielikums "Veicamo darbu saraksti" (287.50 KB)

Būvprojekts

Uzvarētājs SIA "Lokširs", reģistrācijas numurs 40003224604

līgumcena EUR 1 774 477.79 bez PVN

Paziņojums (123.27 KB)

Līgums SIA "Lokširs"

līguma summa EUR 1774477.79 bez PVN

līgums noslēgts 20.08.2018.

Līguma teksts netiek publicēts

AS OŪS 2018/9 Gaismu emitējošo diožu (LED) gaismekļu piegāde 2018.gada 29.maijs, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (86.43 KB)

Uzvarētājs SIA "Elektrika", reģistrācijas numurs 40103234844

līgumcena EUR 16.70 bez PVN par vienu preces vienību

Lēmums (157.66 KB)

Līgums SIA "Elektrika" (226.61 KB)

noslēgts 05.09.2018.

AS OŪS 2018/7 Dzīvojamo māju Drustu gatve 8, Zeiferta iela 3 un Zemgales iela 22, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņa 2018.gada 10.maijs, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (87.46 KB)

Tehnisko specifikāciju 1.1., 2.1. un 3.1.pielikumi (52.28 KB)

Būvprojekts (Drustu gatve 8, Olaine)

Būvprojekts (Zeiferta iela 3, Olaine)

Būvprojekts (Zemgales iela 22, Olaine)

Iepirkuma 1.daļa - Drustu gatve 8, Olaine

Uzvarētājs SIA "Smart Comfort Group", reģistrācijas numurs 40203121506

līgumcena EUR 32005.01 bez PVN

Iepirkuma 2.daļa - Zeiferta iela 3, Olaine

Uzvarētājs SIA "Smart Comfort Group", reģistrācijas numurs 40203121506

līgumcena EUR 21977.97 bez PVN

Iepirkuma 3.daļa - Zemgales iela 22, Olaine

Uzvarētājs SIA "Smart Comfort Group", reģistrācijas numurs 40203121506

līgumcena EUR 18064.51 bez PVN

Lēmums (169.37 KB)

Iepirkuma 1.daļa - Drustu gatve 8, Olaine

Līgums SIA "Smart Comfort Group" (345.71 KB)

noslēgts 06.06.2018.

Iepirkuma 2.daļa - Zeiferta iela 3, Olaine

Līgums SIA "Smart Comfort Group" (346.19 KB)

noslēgts 06.06.2018.

Iepirkuma 3.daļa - Zemgales iela 22, Olaine 

Līgums SIA "Smart Comfort Group" (345.93 KB)

noslēgts 06.06.2018.

AS OŪS 2018/6 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 51, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2018.gada 12.aprīlis, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (193.79 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (167.07 KB)

Līguma 5.1.pielikums (31.25 KB)

Iepirkums pārtraukts

Ziņojums (134.72 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2018/4
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 22, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2018.gada 29.marts, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (202.33 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (142.04 KB)

Līguma 5.1.pielikums (31.25 KB)

Papildus informācija 12.03.2018. (224.04 KB)

Uzvarētājs SIA "Benson Industry", reģistrācijas numurs 43603033352

​līgumcena EUR 415 977,22 bez PVN 

Ziņojums (139.00 KB)

Līgums SIA "Benson Industry" (1.11 MB)

noslēgts 26.09.2018.

AS OŪS 2018/1 Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros 2018.gada 13.marts, plkst.14.00

Nolikums (182.29 KB)

D8.1.pielikums "Veicamo darbu saraksti" (Tāmes) (114.04 KB)

Būvprojekts

Papildus informācija 07.03.2018. (119.54 KB)

Nolikuma 9.2.1.punkta skaidrojums (131.22 KB)

Uzvarētājs SIA "Siltumbūve", reģistrācijas numurs 40103840757

līgumcena EUR 244967.08 bez PVN

Paziņojums (127.17 KB)

Līgums SIA "Siltumbūve"

līguma summa EUR 244967.08 bez PVN

līgums noslēgts 22.05.2018.

Līguma teksts netiek publicēts

AS OŪS 2018/2

Ūdensapgādes un kanalizācijas guļvadu cauruļvadu nomaiņa (ēkas pagrabā) dzīvojamā mājā Kūdras ielā 11, Olainē

2018.gada 31.janvāris Vispārīga informācija un tāme (18.67 KB) Lēmums (451.13 KB) Līguma teksts netiek publicēts

 

2017.gads

Iepirkuma numurs (IDN)

             Iepirkuma nosaukums

Piedāvājuma

iesniegšanas

termiņš

       Iepirkuma noteikumi

Lēmums Noslēgtie līgumi
AS OŪS 2017/28 Uzņēmuma darbinieku veselības apdrošināšana 2018.gada 9.janvāris, plkst.10.00

Iepirkuma nolikums (59.11 KB)

1., 2., 3., 4.pielikums (261.50 KB)

2.1.pielikums (36.21 KB)

2.2.pielikums (50.00 KB)

2.3.pielikums (23.57 KB)

Uzvarētājs ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103336441

līgumcena EUR 41396.00 (apdrošināšanas prēmija vienai personai EUR 262.00)

Lēmums (311.05 KB)

Līgums ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle (143.84 KB)

noslēgts 18.01.2018.

AS OŪS 2017/27 Traktora piegāde Nav attiecināms Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu Ziņojums (357.54 KB) Līgums netiek publicēts
AS OŪS 2017/24
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Parka iela 12, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 28.decembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (170.84 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (153.98 KB)

Līguma 5.1.pielikums (32.69 KB)

Papildus informācija 07.12.2017. (348.97 KB)

Papildus informācija 08.12.2017. (310.64 KB)

Iepirkums pārtraukts 

Ziņojums (136.46 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/25 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 11, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 19.decembris, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (184.47 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (101.87 KB)

Līguma 5.1.pielikums (32.69 KB)

Papldus informācija 05.12.2017. (24.36 KB)

Būvprojekta apliecinājuma kartes (pie papildus informācijas 05.12.2017.) (853.24 KB)

Uzvarētājs SIA "Balti Construction", reģistrācijas numurs 40103810894

līgumcena EUR 84 789,88 bez PVN

Ziņojums (140.48 KB)

Līgums SIA "Balti Construction" (1.18 MB)

noslēgts 11.06.2018.

AS OŪS 2017/22 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta 20, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 22.decembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (183.63 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (156.58 KB)

Līguma 5.1.pielikums (32.69 KB)

Uzvarētājs SIA "GS Celt", reģistrācijas numurs 43603047371

līgumcena EUR 501 239,57 bez PVN

Ziņojums (141.29 KB)

Līgums SIA "GS Celt" (900.95 KB)

noslēgts 12.06.2018.

AS OŪS 2017/23 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta 16, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 21.decembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (186.81 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (121.49 KB)

Līguma 5.1. pielikums (32.69 KB)

Grozījumi Nr.1 (29.11.2017.) (19.60 KB)

Nolikums ar grozījumie Nr.1 (29.11.2017.) (188.11 KB)

Uzvarētājs SIA "Benson Industry", reģistrācijas numurs 43603033352

līgumcena EUR 406 769,22 bez PVN

Ziņojums (248.99 KB)

Līgums SIA "Benson Industry" (1,019.43 KB)

noslēgts 11.06.2018.

AS OŪS 2017/17 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 24, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 14.decembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (193.40 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (165.17 KB)

Līguma 5.1.pielikums (32.69 KB)

Grozījumi Nr.1 (28.11.2017.) (19.57 KB)

Nolikums ar grozījumiem Nr.1 (28.11.2017.) (194.75 KB)

Uzvarētājs SIA "LVS Building", reģistrācijas numurs 40103468575

​līgumcena EUR 368 260,26 bez PVN

Ziņojums (139.29 KB)

Līgums SIA "LVS Building" (1.31 MB)

noslēgts 13.06.2018.

AS OŪS 2017/26 Tehniskā sāls piegāde 2017.gada 14.novembris, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (70.76 KB)

Papildus informācija 09.11.2017. (213.50 KB)

Uzvarētājs SIA "Viatek 1", reģistrācijas numurs 40003274376

līgumcena EUR 62.85 bez PVN (tonna)

Lēmums (304.62 KB)

Līgums SIA "Viatek 1" (169.81 KB)

noslēgts 28.11.2017.

AS OŪS 2017/21 Tehniskā sāls piegāde 2017.gada 31.oktobris, plkst.14.00 Iepirkuma nolikums (68.12 KB)

Iepirkums pārtraukts

Lēmums (289.30 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/19 Traktora piegāde 2017.gada 31.oktobris, plkst.15.00

Atklāta konkursa nolikums (145.96 KB)

 Grozījumi Nr.1 (17.10.2017.) (191.60 KB)

Nolikums ar grozījumiem Nr.1 (17.10.2017.) (148.53 KB)

Konkurss izbeigts bez rezultātiem

Ziņojums (231.67 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/20 Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 31.oktobris, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (84.23 KB)

Tehnisko specifikāciju 2.pielikums (45.56 KB)

Tehnisko specifikāciju 3.pielikums (43.72 KB)

Būvprojekts Parka iela 8, Olaine

Būvprojekts Parka iela 16, Olaine

Iepirkuma 1.daļa - Parka iela 8, Olaine

Uzvarētājs SIA "Ūdens Rīgai", reģistrācijas numurs 40103770430

līgumcena EUR 26100.00 bez PVN (Vara cauruļvadi) 

Iepirkuma 2.daļa - Parka iela 16, Olaine

Uzvarētājs SIA "Ūdens Rīgai", reģistrācijas numurs 40103770430

līgumcena EUR 32700.00 bez PVN (Polipropilēna cauruļvadi)

Lēmums (315.73 KB)

Iepirkuma 1.daļa - Parka iela 8, Olaine

Līgums SIA "Ūdens Rīga" (118.85 KB)

noslēgs 29.11.2017.

 

Iepirkuma 2.daļa - Parka iela 16, Olaine

Līgums SIA "Ūdens Rīgai" (167.12 KB)

noslēgts 18.12.2017.

SIA Z 2017/05 Daudzdzīvokļu mājas Meža ielā 9, Jaunolainē jumta seguma hidroizolācijas darbi 2017.gada 10.oktobris, plkst.11.00

Cenu aptaujas nolikums (167.00 KB)

C sadaļa "Tehniskās specifikācijas" (50.00 KB)

Cenu aptauja izbeigta bez rezultāta Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/18 Minitraktora ar šarnīrsavienojumu un papildus aprīkojuma piegāde 2017.gada 10.oktobris, plkst.14.00 Iepirkuma nolikums (96.77 KB)

Uzvarētājs SIA "Stokker", reģistrācijas numurs 40003226944

līgumcena EUR 36529.18 bez PVN

Lēmums (303.27 KB)

Līgums SIA "Stokker" (409.09 KB)

noslēgts 23.10.2017.

SIA Z 2017/04 Kurināmās šķeldas piegāde 2017./2018.gada apkures sezonai 2017.gada 3.oktobris, plkst.11.00 Iepirkuma nolikums (117.00 KB)

Uzvarētājs SIA "Klasmann-Deilmann Bioenergy", reģistrācijas numurs 44103067498 

līgumcena EUR 10.90 ber.m3 bez PVN

Līgums netiek publicēts
AS OŪS 2017/16 Dzīvojamo māju Parka iela 8 un Parka iela 16, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 21.septembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (83.17 KB)

Būvprojekts Parka iela 8, Olaine

Būvprojekts Parka iela 16, Olaine

Tehnisko specifikāciju 2.pielikums (45.51 KB)

Tehnisko specifikāciju 3.pielikums (43.74 KB)

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Lēmums (297.70 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/15 Dzīvojamās mājas Zemgales iela 25, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 19.septembris, plkst.15.00

Iepirkuma nolikums (80.09 KB)

Būvprojekts

Tehnisko specifikāciju 2.pielikums (27.14 KB)

Uzvarētājs SIA "Ūdens Rīgai", reģistrācijas numurs 40103770430

līgumcena EUR 20835.00 bez PVN

Lēmums (304.69 KB)

Līgums SIA "Ūdens Rīgai" (113.95 KB)

noslēgts 09.10.2017.

AS OŪS 2017/13 Traktora piegāde 2017.gada, 19.septembris, plkst.14.00 Iepirkuma nolikums (96.80 KB)

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Lēmums (297.04 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/14 Dzīvojamās mājas Stacijas iela 34, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 12.septembris, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (80.11 KB)

Būvprojekts

Tehnisko specifikāciju 2.pielikums (27.29 KB)

Uzvarētājs SIA "DAKC", reģistrācijas numurs 43603017521

līgumcena EUR 39241.51 bez PVN

Lēmums (301.24 KB)

Līgums SIA "DAKC" (705.15 KB)

noslēgts 25.09.2017.

AS OŪS 2017/10 Minitraktora ar šarnīrsavienojumu un papildus aprīkojuma piegāde 2017.gada 5.septembris, plkst.11.00 Iepirkuma nolikums (96.84 KB)

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Lēmums (297.26 KB)

Līgums netika noslēgts

AS OŪS   2017/8

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zemgales iela 13, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 15.augusts, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (160.80 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (467.46 KB)

Līguma 5.pielikums (49.00 KB)

Uzvarētājs SIA "LEB", reģistrācijas numurs 44103060860,

līgumcena EUR 86969.20 bez PVN

Lēmums (309.28 KB)

Līgums SIA "LEB" (1.22 MB)

​noslēgts 03.04.2018.

AS OŪS 2017/11 Dzīvojamo māju Stacijas iela 22, Stacijas iela 40 un Zemgales iela 49, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņa 2017.gada 27.jūlijs, plkst.11.00

Iepirkuma nolikums (80.77 KB)

Projekta dokumentācija Stacijas iela 22, Olaine

 Projekta dokumentācija Stacijas iela 40, Olaine

Projekta dokumentācija Zemgales iela 49, Olaine

Tehniskās specifikācijas "Vara cauruļvadi" (64.13 KB)

Tehniskās specifikācijas "Polipropilēna cauruļvadi" (63.84 KB)

Uzvarētājs SIA "Enesan", reģistrācijas numurs 40103761688,

līgumcena polipropilēna cauruļvadiem EUR 96666.84 bez PVN

Lēmums (308.41 KB)

Līgums SIA "Enesan", noslēgts 29.08.2017.  (306.27 KB)
AS OŪS 2017/9 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Drustu gatve 8, Olainē energoefektivitātes paagustināšanas projektēšana un autoruzraudzība 2017.gada 26.jūlijs, plkst.17.00 Piegādātāju atlases nolikums

Uzvarētājs SIA "Energotaupības partneri", reģistrācijas numurs 40103478624

līgumcena EUR 9485,00 bez PVN

(tajā skaitā būvprojekta izstrāde EUR 7400,00 un autoruzraudzība EUR 2085,00)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/7 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeiferta iela 9, Olaine energoefektivitātes paaugstināšana

2017.gada 6.jūlijs, plkst.11.00

Konkursa nolikums (179.97 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (137.79 KB)

Līguma 5.pielikums (49.00 KB)

Uzvarētājs SIA "FRONTONS", reģistrācijas numurs 40003504263,

līgumcena EUR 312717.32 bez PVN

Ziņojums (236.72 KB)

Līgums SIA "Frontons" (1.75 MB)

noslēgts 28.02.2018.

AS OŪS 2017/4 Dzīvojamās mājas Stacijas iela 40, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 23.maijs, plkst.14.30

Iepirkuma nolikums (76.68 KB)

Tehniskais projekts

Tehniskās specifikācijas (42.51 KB)

Iepirkums izbeigts bez rezultāta (nav saņemts neviens piedāvājums)

Lēmums (293.85 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/6 Dzīvojamās mājas Stacijas iela 34, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2017.gada 23.maijs, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (78.80 KB)

Tehniskais projekts

Tehniskās specifikācijas (43.84 KB)

Iepirkums pārtraukts

Lēmums (293.14 KB)

Līgums netika noslēgts
AS OŪS 2017/5 Dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju piegāde 2017.gada 28.marts, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (66.71 KB)

Ūdens analīzes (23.70 KB)

Uzvarētājs SIA "SANO", reģistrācijas numurs 50002003051,

līgumcena par vienu skaitītāju komplektu (4 gabali)

31.94 EUR (bez PVN)

Lēmums (224.00 KB)

Līgums SIA "SANO" noslēgts 09.05.2017. (229.70 KB)
AS OŪS 2017/3 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas  iela 22, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība 2017.gada 17.marts, plkst.14.00

Cenu aptaujas nolikums (80.85 KB)

Ēkas energosertifikāts (2.93 MB)

Uzvarētājs SIA "Balts un Melns", reģistrācijas numurs 40003659614,

līgumcena 9600,00 EUR (bez PVN)

(tajā skaitā būvprojekta izstrāde 7500,00 EUR un autoruzraudzība 2100,00 EUR)

Cenu aptaujas norises pārskats (285.05 KB)

Līgums SIA "Balts un Melns" (152.14 KB)

noslēgts 24.03.2017. 

AS OŪS 2017/2 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kūdras iela 3, Olainē energoefektivitātes paaugstināšana 2017.gada 30.marts, plkst.11.00

Konkursa nolikums (158.80 KB)

Būvprojekts

Darbu daudzumu saraksts (380.12 KB)

Līguma 5.pielikums (49.50 KB)

Papildus informācija 16.03.2017. (292.24 KB)

Papildus informācija 23.03.2017. (214.80 KB)

Papildus informācija 23.03.2017. (214.21 KB)

Uzvarētājs SIA "GS CELT", reģistrācijas numurs 43603047371,

līgumcena EUR 276977.37 bez PVN

Ziņojums (112.51 KB)

Līgums SIA "GS Celt" (453.85 KB)

noslēgts 15.09.2017.

AS OŪS

2017/1

“Dzīvojamās mājas Jelgavas iela 7,

Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa”

2017.gada

24.janvāris,

plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (82.07 KB)

Tehniskais projekts

Tehniskās specifikācijas PLASTMASA_7STV (33.00 KB)

Tehniskās specifikācijas KAPARS_7STV (32.67 KB)

 

Uzvarētājs SIA "Ūdens Rīgai",

reģistrācijas numurs 40103770430,

līgumcena bez PVN:

- Kapara cauruļvadiem 28779.30 EUR;

- Polipropilēna cauruļvadiem 24887.18 EUR.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (44.62 KB)

Līgums SIA "Ūdens Rīgai" (680.37 KB)

noslēgts 06.03.2017.

2015. un 2016.gads

Iepirkuma numurs

Iepirkuma nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma noteikumi

Lēmums

Noslēgtie līgumi
AS OŪS 2016/11, Olaine

"Uzņēmuma darbinieku veselības apdrošināšana"

 

2016.gada

29.decembris,

plkst.10.00

Iepirkuma NOLIKUMS (78.27 KB)

Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma nolikumu (12.60 KB)

Atbildes uz jautājumiem par iepirkuma nolikumu, 22.12.2016. (12.40 KB)

Par uzvarētāju atzīta AAS BTA Baltic Insurance Company, vienotais reģ. Nr. 40103840140, līgumcena 41825,- EUR (apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam 239.- EUR)

Paziņojums par iepirkuma rezultātu (44.20 KB)

Līgums AAS BTA Baltic Insurance Company (395.98 KB)
AS OŪS 2016/10, Olaine Dzīvojamās mājas Stacijas iela 36, Olainē ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

2016.gada 20.decembris, plkst. 14.00

Ieprikuma NOLIKUMS (73.93 KB)

Tehniskā specifikācija KAPARS (31.34 KB)

Tehniskā specifikacija PPR (32.13 KB)

Stacijas36_projekta dokumentācija

Par uzvarētāju ir atzīta SIA “SMART COMFORT”, vien.reģ. Nr. 40003990998, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN:

- Kapara cauruļvadiem

39 427.03 EUR;

- PPR cauruļvadiem

34 525.97 EUR

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (44.44 KB)

Līgums ar SIA "SMART COMFORT" (684.51 KB)

AS OŪS 2016/9, Olaine

Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

2016.gada 22.novembris,  plkst. 14.00

Iepirkuma NOLIKUMS (224.50 KB)

Kūdras 19 projekts

Tehniskās specifikācijas KAPARS (33.16 KB)

Tehniskās specifikācijas PLASTMASA (33.21 KB)

 

Par uzvarētāju ir atzīta SIA “Enesan”, vien.reģ. Nr. 40103761688, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN:
- Kapara cauruļvadiem

43628,58 EUR;

- Plastmasas cauruļvadiem (stāvvadiem)

38352,79 EUR.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (17.21 KB)

Līgums ENESAN (706.43 KB)

AS OŪS 2016/8,

Olaine

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi

2016.gada 3.oktobris, plkst.11.00

Iepirkuma NOLIKUMS (66.90 KB)

Renovācijas darbu shēma (1.14 MB)

Tehniskās specifikācijas (136.96 KB)

Piedāvājuma nodrošinājuma veidne (36.21 KB)

Pēc atkārtotas piedāvājumu vērtēšanas par iepirkuma uzvarētāju atzīta SIA “LEB” ar piedāvāto līguma cenu 81683.02 EUR, bez PVN.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (13.74 KB)

Līgums LEB (830.61 KB)
AS OŪS 2016/7, Olaine Maģistrālās  siltumtrases posma no ēkas  Zeiferta ielā 2, Olainē līdz ēkai Stacija Olaine 3, Pārolainē pārbūve 2016.gada 1.septembris,   plkst.11.00

Ieprikuma Nolikums (227.50 KB)

Tehniskās specifikācijas (78.73 KB)

Projekta dokumentācija

Iepirkuma komisijas protokols (376.30 KB)

Par uzvarētāju ir atzīta SIA “YIT Celtniecība”, vien.reģ.nr. Nr.40003377087, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, bez PVN, EUR 39310.47

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (93.00 KB)

Līgums YIT Celtniecība (773.45 KB)
AS OŪS 2016/6, Olaine

Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

 

2016.gada
15.augusts plkst.14.00

Iepirkuma NOLIKUMS (226.50 KB)

Tehniskās specifikācijas (49.34 KB)

Projekta dokumentācija_Kūdras_17

Projekta dokumentācija_Kūdras_19

 

Uzvarējusi ir SIA “ENESAN”, vienotais reģ. Nr. 40103761688,  ar piedāvāto cenu,  bez PVN:

-objektam Nr.1 Kūdras ielā 19  - EUR 59432.85;

- objektam Nr.2 Kūdras ielā 17 -  EUR 45994.79

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (14.57 KB)

Līgums ENESAN (692.12 KB)
AS OŪS 2016/5, Olaine Dzīvojamās  mājas Stacijas ielā 46, Olainē  ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa 2016.gada 10.augusts, plkst.11.00

Iepirkuma NOLIKUMS (219.00 KB)

Tehniskās specifikācijas (18.11 KB)

Projekta dokumentācija

 

Uzvarējusi ir SIA “ENESAN”, vienotais reģ. Nr. 40103761688, ar piedāvāto cenu EUR 25484.21 (bez PVN).

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (13.36 KB)

Līgums ENESAN (108.00 KB)
AS, OŪS 2016/3, Olaine Dzīvojamo māju atsevišķu ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa 2016.gada 27.jūnijs, plkst.14.00

Iepirkuma NOLIKUMS (177.50 KB)

Tehniskās specifikācijas (60.50 KB)

Uzvarējusi ir SIA “Ūdens Rīgai”, vienotais reģistrācijas Nr.40103770430, ar piedāvāto zemāko cenu   EUR 3425.40 (bez PVN).

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (13.07 KB)

Līgums _Ūdens_Rīgai.pdf (394.77 KB)
AS OŪS 2015/12, Olaine Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas guļvadu (pagrabā) nomaiņa

2015.gada 10.novembris, plkst.14.00

Iepirkuma nolikums (69.00 KB)

Tehniskās specifikācijas (52.86 KB)

Projekta dokumentācija Drustu gatve 8

Projekta dokumentācija Zemgales 28

Projekta dokumentācija Zemgales 12

Projekta dokumentācija Zemgales 34

Projekta dokumentācija Jelgavas 20

Projekta dokumentācija Jelgava 24

 

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem (23.35 KB)

 

Līgums_Enesan (401.29 KB)

Līgums_Smart_Comfort (404.45 KB)

 

 

 

AS OŪS 2015/11, Olaine Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa Olainē 2015.gada 6.oktobris, plkst.14.00

Ieprikuma nolikums.docx (83.22 KB)

Tehniskās specifikācijas (28.52 KB)

Projekta dokumentācija

Protokola noraksts (211.36 KB)

Iesniegto piedāvājumu atvēršanas tabula.pdf (277.11 KB)

Uzvarējusi ir SIA “Sanart” ar piedāvāto zemāko līguma cenu,bez PVN,  EUR 50 512.41

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.doc (49.00 KB)

 

Līgums.pdf (762.86 KB)

 

AS OŪS 2015/09, Olaine Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remonta darbi 2015.gada 26.augusts  plkst.1100

Nolikums.doc (190.00 KB)

Tehniskās specifikācijas.xls (127.50 KB)

Renovācijas projekti.7z

SIA „Fidem Property Group”, vienotais reģ. Nr. 50103710611, ar piedāvāto līguma cenu, bez  PVN, 24 727.84 EUR

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.docx (20.70 KB)

 

Līgums.pdf (769.32 KB)

 

AS OŪS 2015/07, Olaine Dzīvojamo māju ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa

2015.gada 10.augusts plkst.11.00

Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 17.08.2015. plkst.11.00

 

Nolikums.doc (369.00 KB)

Tehniskās specifikācijas.xls (84.50 KB)

Vienkāršotās renovācijas projekti.zip

Paziņojums par izmaiņām iepirkuma dokumentācijā.docx (11.73 KB)

Tehniskās spcifikācijas precizētas.xls (83.00 KB)

 

Objektam Parka ielā 12, Olainē  - SIA “Ūdens Rīgai”, vienotais reģ.Nr.40103770430, ar piedāvāto  zemāko cenu bez PVN, EUR 20 617,47;

Objektam Stacijas ielā 10, Olainē  -  SIA “Enesan”,  vienotais reģ. Nr.43603034085, ar piedāvāto  zemāko cenu, bez PVN, EUR 41 278,86;

Objektam Stacijas ielā 42, Olainē - SIA “Smart Comfort”, vienotais reģ.Nr.40003990998, ar piedāvāto  zemāko cenu, bez PNV,  EUR 36 885,89.

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.doc (37.00 KB)

 

 

 

 

 

Līgums_Enesan (397.83 KB)

Līgums_Smart_Comfort (402.12 KB)

Līgums_Ūdens_Rīgai (397.70 KB)

 

AS OŪS 2015/06, Olaine

Dzīvojamās mājas ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu (pagrabā) nomaiņa Olainē

2015.gada 30.jūnijs plkst.14.00

Nolikums.doc (248.50 KB)

Tehniskās specifikācijas.xls (56.00 KB)

Paskaidrojuma raksts.doc (49.50 KB)

SIA „Ūdens Rīgai”, vienotais reģ. Nr. 40103770430, ar piedāvāto zemāko līguma cenu, EUR 33650,70 (bez PVN)

Paziņojums par iepirkuma rezultātiem.doc (31.50 KB)

Līgums.pdf (622.49 KB)
ERAF Olaine, AS OŪS 2015/5 Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi 2015.gada 15.jūnijs plkst.1100

Nolikums.docx (99.71 KB)

Tehniskās specifikācijas.xls (71.50 KB)

Fasāde.pdf (786.79 KB)

Mezgls_1.pdf (328.16 KB)

Mezgls_2.pdf (349.75 KB)

Mezgls_3.pdf (410.90 KB)

Mezgls_4.pdf (415.35 KB)

Mezgls_5.pdf (392.08 KB)

Noraksts no protokola Nr.3.pdf (199.89 KB)

Protokola noraksts Nr4.pdf (323.83 KB)

Protokola noraksts Nr5.pdf (196.07 KB)

 

SIA „GS CELT”, vienotais reģistracijas Nr. 43603047371, ar piedāvāto zemāko līguma cenu,  EUR 96 841,28 (bez PVN)

 

Paziņojums par rezultātu.docx (25.28 KB)

 

Līgums.PDF (764.50 KB)
KF Olaine, AS OŪS 2015/04

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Atkritumu šķirošanas un pārkraušanas centra un dalīto atkritumu savākšanas punkta (laukuma) izveide Olaines pilsētā” (3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/013) ietvaros būvuzraudzība

2015.gada 27.marts plkst.10.00

Nolikums.doc (398.50 KB)

Vispārīgie noteikumi.pdf (435.30 KB)

Tehniskais projekts.zip

SIA “Jurevičs un partneri”, reģ. Nr.40103122882, ar piedāvāto zemāko līguma cenu EUR 9720,00 (bez PVN)

Lēmums.doc (45.00 KB)

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties