Jaunumi

Pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācija Stūnīšu ciema Dzērvju un Vēju ielā

24.11.2015.

2015.gada 30.oktobrī ir pabeigti  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Stūnīšu ciema Dzērvju un Vēju ielā. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve veikta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) ietvaros.

 

Lasīt vairāk

10. novembrī Olainē notiks ūdensvadu hlorēšana

09.11.2015.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 16.punkta prasībām, otrdien, 10.novembrī no plkst. 8:00 līdz 20:00, Olaines pilsētā notiks ūdensvadu  hlorēšana.

Lasīt vairāk

SIA „Getliņi EKO” paziņojums par tarifa projektu

06.11.2015.

SIA „Getliņi EKO” (Nr. 40003367816, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads) 2015.gada 30.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/1 (Rīgā, 2011.gada 9.martā (prot. Nr.7, 8.p.)) „Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

Lasīt vairāk

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus izteikt viedokli

03.11.2015.

Olaines novada pašvaldība saņēmusi ierosinājumu aizliegt žāvēt veļu pāri balkona margām, augstāk par balkona margām vai uz ēkas fasādes, jo tādējādi tiek bojāts ne tikai atsevišķā nama, bet arī visa novada vizuālais tēls.

Lasīt vairāk

Realizēts ERAF projekts “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

15.10.2015.

2015.gada oktobrī ir  pabeigta daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 2, Olainē renovācija, kas noritēja ES Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”  (DMS/3.4.4.1.0/12/10/053) ietvaros. 

Lasīt vairāk

Par ūdenssaimniecības, iekšpagalmu un ceļu infrastruktūras attīstību Olaines novadā

14.10.2015.

Lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un rūpētos par cilvēku drošību arī diennakts tumšajā laikā, Olaines novadā šogad veiksmīgi īstenoti dvairāki novada attīstības projekti: pie gājēju pārejām uzstādīti spoži gaismekļi, tiek labiekārtoti daudzdzīvokļu namu pagalmi, vairākos ciemos attīstīta ūdenssaimniecība.

Lasīt vairāk

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties