Jaunumi

Olainē turpinās ES finansētā maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija

23.01.2019.

AS „Olaines ūdens un siltums” turpina aktīvi īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/079) realizāciju siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā. Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus.

Lasīt vairāk

Uzaicinājums iesniegt cenu piedāvājumu par ēkas renovācijas būvprojekta izstrādi

22.01.2019.

AS “Olaines ūdens un siltums” uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu par dzīvojamās ēkas Zemgales iela 14, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, atbilstoši cenu aptaujas noteikumiem.

Lasīt vairāk

Šogad renovēs arī māju Stacijas ielā 22

22.01.2019.

2018.gada 20.septembrī AS "Olaines ūdens un siltums" parakstīja līgumu ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu 255 960,51 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 22, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Lasīt vairāk

Jauna kārtība veicinās sadzīves atkritumu sistēmas attīstību novadā

18.01.2019.

Olaines novadā vērojama situācija, ka daudzi atkritumu radītāji neslēdz līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai arī slēdz līgumus par minimālu apjomu un savus atkritumus regulāri izmet konteineros, kuros paredzēts izmest atkritumus no daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām. Tādējādi tiek būtiski palielināts atkritumu apjoms, par kuru jāmaksā šo māju iedzīvotājiem.

Lasīt vairāk

Daudzdzīvokļu namos, kur izmanto dabasgāzi, jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai

11.01.2019.

2019.gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.

Lasīt vairāk

Olainē pabeigta sadzīves kanalizācijas izbūve Zemgales ielā

04.12.2018.

Olainē 2018.gada novembrī noslēgusies sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve posmā no  Olaines 1. vidusskolas Zeiferta ielā 4 līdz daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 8, kas realizēta Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros. Jaunajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgti visi tīklu zonā esošie objekti, arī tādi, kuriem līdz šim nebija pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi - daudzdzīvokļu māja Rīgas ielā 8.

Lasīt vairāk

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties