Uzņēmuma vēsture

Drukāt

 

 

Uzņēmuma izveide un attīstība

 

1994. gads

Olaines pilsētas tautas deputātu padome pieņem lēmumu par pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma „Olaines ūdensapgāde un kanalizācija” dibināšanu.

LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēts pašvaldības bezpeļņas uzņēmums  „Olaines ūdensapgāde un kanalizācija” (PBU)

Sākotnēji uzņēmums nodarbojas tikai ar  maģistrālo inženiertīklu uzturēšanu un remontu. Pakāpeniski no AS „OlainFarm” tiek pārņemtas kanalizācijas sūkņu stacijas (kurās strādāja darbinieki) un dzeramā ūdens filtrēšanas stacija.

1996. gads

Uzņēmums no AS „Latvenergo”  pārņem siltumtīklus un siltumcentrāli „Olaine” un uzsāk siltumenerģijas ražošanu un piegādi Olaines pilsētas patērētājiem. Siltumenerģija tiek ražota siltumcentrālē „Olaine”, par kurināmo izmantojot mazutu.  Katlumāju, siltumtīklus un CSP (centrālos siltumpunktus) apkalpo 66 darbinieki.

1998. gads

Olaines pilsētas dome pieņem lēmumu par PBU „Olaines ūdensapgāde un kanalizācija” akcionēšanu, t.i., pārveidot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Olaines ūdensapgāde un kanalizācija” par bezpeļņas uzņēmumu pašvaldības akciju sabiedrību „Olaines ūdens un siltums” (BOPAS).

2001. gads

Uzņēmums no PU „Olaines nami” pārņem namu apsaimniekošanas funkcijas.

2004. gads

BOPAS „Olaines ūdens un siltums” pārveidota par  AS „Olaines ūdens un siltums’’.

2007. gads

Uzņēmums sāk apsaimniekot sadzīves atkritumus.

2009. gads

Notiek AS „Olaines ūdens un siltums” un SIA „Olaines municipālais serviss” reorganizācija. Reorganizācijas rezultātā uzņēmumam pievienota SIA „Olaines municipālais serviss” . Uzsākta pašvaldības teritoriju uzturēšana un apkopšana.

2011. gads

SIA "Olaines namu apsaimniekotājs" beidz savu darbību. Dzīvojamā fonda apsaimniekošanas funkcijas pilnā apmērā pārņem AS "Olaines ūdens un siltums".

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties