AS "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" arī ārkārtas apstākļos turpina sniegt pakalpojumus

Drukāt
23.03.2020

AS “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) un SIA "Zeiferti"  pateicas saviem klientiem, kas ar izpratni spējuši pieņemt jauno dienas kārtību, kas ir izaicinājums pilnīgi viesiem – gan pakalpojumu saņēmējiem, gan sniedzējiem.

Aktuālā informācija 23.03.2020.

Uzņēmumu klientu apkalpošana

 • AS “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) un SIA "Zeiferti" šobrīd līdz 14.aprīlim ir pārtraukusi klientu apkalpošanu klātienē;
 • Atgādinām, ka saziņai ir pieejami visi OŪS speciālisti: skat. ŠEIT
 • Klientu apkalpošanas daļa atgādina iedzīvotājiem, ka ērtākai saziņai ar uzņēmumu var izmantot pašapkalpošanās vidi www.e-ous.lv , kur var operatīvi nodot ūdens skaitītāju rādījumus un uzdot sev interesējošos jautājumus.

Atkritumu apsaimniekošana

 • Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa turpina darbu ierastajā režīmā un nodrošina atkritumu izvešanu saglabājot ierasto grafiku;
 •  Turpina lielgabarīta atkritumu savākšanu pēc ierastā grafika Olainē, Jaunolainē un Stūnīšos.

SVARĪGI!!!

 • Tiem klientiem, kas paši brauca uz AS “Olaines ūdens un siltums” pēc atkritumu maisiem, jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas nodaļu telefoniski, lai vienotos  par maisu saņemšanu.
 • Tāpat uzņēmuma darbinieki būtu pateicīgi, ja klienti savu iespēju robežās dezinficētu atkritumu konteineru rokturus, kad izliek konteinerus paņemšanai un pirms saņemšanas atpakaļ.

Daudzdzīvokļu namu renovācija

 • Renovācijas nodaļas darbinieki turpina darbus pie projektiem, uzklausot klientu zvanus;
 • Turpinās darbs pie daudzdzīvokļu namu Parka iela 4, Jelgavas iela 7 un Kūdras iela 10, Olaine, Pionieru iela 84, Jaunolaine un Gaismas iela 1, Stūnīši, būvniecības iepirkumu dokumentācijas izvērtēšanas;
 • Turpinās iesākto projektu tehniskās un pārējās projekta dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana atbildīgajās iestādēs (būvvalde, ALTUM);
 • Tiek pārtrauktas īpašnieku kopību kopsapulču sasaukšana;
 • Tiek pārtrauktas renovācijas projektu gaitas apspriedes vairāku cilvēku/klientu lokā;
 • Turpinās daudzdzīvokļu namu renovācijas darbi adresēs Zemgales iela 25 un Zemgales iela 43, Olaine.

Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana un apsaimniekošana

 • Namu apsaimniekošanas nodaļas darbinieki turpina apkalpot klientus, uzklausot zvanus uz avārijas izsaukumu tālruni, atbildot arī uz klientu e-pastiem un telefona zvaniem;
 • Santehniķi un elektriķi, ievērojot higiēnas prasības un dezinfekcijas pasākumus, ierastajā grafikā turpina apsaimniekot daudzdzīvokļu namu elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas kopīpašuma daļās;
 • Turpinās kāpņu telpu remonti Stacijas ielā 2 un Stacijas ielā 22, Olainē;
 • Daudzdzīvokļu namu sētnieki turpina ierastajā grafikā veikt kopīpašuma ( kāpņu telpu, liftu u.c. telpu) telpu uzkopšanu, papildus veicot kāpņu telpu grīdas, ārdurvju rokturu, lifta pogu un kāpņu lenteru dezinfekciju, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus pie jau ierastajiem tīrīšanas līdzekļiem.

SVARĪGI!!!

 • Tiek pārtraukti visa veida elektroapgādes un  ūdens-kanalizācijas sistēmu remontdarbi daudzdzīvokļu namu īpašnieku atbildībā esošajās komunikāciju daļās – maksas pakalpojumi par remontdarbiem dzīvokļos netiek pieņemti un veikti;
 • Uz ārkārtas situācijas laiku ir pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju maiņa un plombēšana daudzdzīvokļu namos.

Pašvaldības teritoriju uzturēšana un labiekārtošana

 • Ielu, gājēju celiņu, parku un citu teritoriju ikdienas uzturēšana notiek ierastajā grafikā un kārtībā.

Siltumapgāde un ūdensapgāde

 • Tiek nodrošināta nepārtraukta siltumapgādes un ūdensapgādes sistēmu darbība un uzraudzība;
 • Tiks veikti notekūdeņu tīklu remontdarbi pie Zemgales 30 daudzdzīvokļu nama;
 • Turpinās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana KF projekta ietvaros "Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009)    

Uzņēmumi turpina darbu no ikdienas atšķirīgā režīmā un neplāno šobrīd darbinieku skaita samazināšanu.

Neskatoties uz šo neierasto situāciju, uzņēmums turpina sniegt pakalpojumus, rūpējoties par saviem darbiniekiem, nodrošinot attālinātā darba iespējas, individuālos aizsardzības līdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus kā arī  atbilstoši likumdošanā noteiktajam - darba samaksu.

 

#paliecmājās  #paliecmājās  #paliecmājās

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties