Energopārvaldība

Drukāt

Olaines novada pašvaldības uzņēmumi AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” ir  saņēmuši sertifikātu, kas apliecina uzņēmumu energopārvaldības sistēmas darbības atbilstību standarta LVS EN ISO 50001:2012  prasībām.

Sertifikāts LVS EN ISO 50001:2012 (517.06 KB)

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu komersantiem, kuru ikgadējais elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 500 megavatstundas, līdz 2018.gada 1.aprīlim jāveic pirmais energoaudits vai jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma vai vides pārvaldības sistēma, kas nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa kontroli un samazināšanu.

Energoefektivitātes sistēmas augstākā izpausme ir standartam ISO 50001 atbilstoša sertificēta energopārvaldības sistēma, kas palīdz uzņēmumam veidot organizētu pieeju enerģijas izmantošanas jautājumiem. Energopārvaldības sistēma sniedz atbalstu enerģijas izmantošanas politikas izstrādē, procesu un tālāko pasākumu noteikšanā, mērķu sasniegšanā un uzņēmuma darbības uzlabošanā. Ar nepārtrauktu energopārvaldības pasākumu palīdzību ir iespējams sasniegt labākus rezultātus.

Atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standarta prasībām, uzņēmumi ir sertificējuši vadības sistēmu savas darbības nozarēs:

  • Siltuma ražošana, pārvade un realizācija -  AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”
  • Dzeramā ūdens ražošana un piegāde -  AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”
  • Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana - AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti”
  • Sadzīves atkritumu apsaimniekošana -  AS “Olaines ūdens un siltums”
  • Teritorijas labiekārtošana -  AS “Olaines ūdens un siltums”

ISO 50001:2011 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai. Standartā ir aprakstītas energopolitikas ieviešanas prasības organizācijai, vienlaikus definējot mērķus un ieviešanas plānu. Sertifikāts ļauj uzņēmumiem plānveidīgi īstenot energotaupības un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai ilgtermiņā nodrošinātu enerģijas, t.i., elektroenerģijas, degvielas, siltumenerģijas un kurināmā (šķelda vai dabasgāze) patēriņa samazināšanos.

Eiropas Komisija 2012. gadā ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, kuras mērķis ir samazināt atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību. Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no ES primārā enerģijas patēriņa, kā arī panāktu turpmākus uzlabojumus pēc 2020. gada.  

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties