Kā sagatavot un pieteikt projektu (2016-2023)

Drukāt

(!!! Pieteikšanās grantiem ir slēgta, pieteikšanās termiņš bija līdz 2022. gada 14. oktobrim.)

Iesniegums

Pirmais solis ir iedzīvotāju  iesniegums mājas apsaimniekotājam par vēlmi uzsākt renovācijas procesu savā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā. Iesniegums jāiesniedz AS "Olaines ūdens un siltums".

Dzīvokļu īpašnieku informēšana (kopsapulce vai individuālas tikšanās) un anketēšana

Parasti tiek rīkotas kopsapulces, lai informētu dzīvokļu īpašniekus par esošo situāciju mājā un renovācijas ieguvumiem, par Eiropas Savienības un pašvaldības atbalsta iespējām, kā arī par aptaujas anketas saturu. Taču var iztikt arī bez kopsapulces. Mājas vecākais vai cits aktīvs iedzīvotājs drīkst individuāli apstaigāt savus kaimiņus un informēt viņus par renovācijas procesu. Jebkurā gadījumā visi lēmumi mājā par renovāciju tiek pieņemti tikai ar iedzīvotāju vairākuma piekrišanu – ja par to nobalsojuši vismaz puse dzīvokļu īpašnieki jeb 50% + 1 balss, kā to nosaka Dzīvokļa īpašuma likums.

Lai saprastu, kāds ir mājas iedzīvotāju viedoklis un, kur rodas lielākie siltuma zudumi, dzīvokļu īpašniekiem ir jāaizpilda Aptaujas protokols nr.1 (108.00 KB) un Dzīvokļa īpašnieka apliecinājums (247.00 KB), lai paustu viedokli par dalību programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.pasākumu „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”. Pirmais balsojums notiek par mājas energoaudita veikšanu (BALSOJUMS Nr.1)

Kad aptaujas rezultāti ir apkopoti, dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par aptaujas rezultātā pieņemtajiem lēmumiem.

Ja vairākums dzīvokļu īpašnieku (50% + 1 balss) atbalsta dalību programmā - tiek uzsākta tehniskās dokumentācijas sagatavošana (tehnsikās apsekošanas atzinums, būvprojekts).(BALSOJUMS Nr.2)

AS "Olaines ūdens un siltums" vēršas pie ALTUM  (ALTUM ir valstij piederoša attīstības finanšu institūcija, kas finanšu instrumentu veidā sniedz valsts atbalstu noteiktām mērķa grupām) iesniedz dokumentus par līdzdalību programmā un  atbilstību aizdevuma saņemšanas kritērijiem. Pozitīvas atbildes gadījumā, "Olaines ūdens un siltums" izsludina iepirkumu plānoto būvniecības darbu veikšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai.

Tāpat "Olaines ūdens un siltums" vēršas par aizdevuma piešķiršanu pie bankas vai cita alternatīva finansētāja.

Kad visi dokumenti ir sagatavoti un iepirkums noslēdzies, tiek organizēta iedzīvotāju kopsapulce, kurā dzīvokļu īpašniekiem tiek sniegta informācija:

  • par energoaudita un tehniskās apsekošanas rezultātiem;
  • par paredzamajiem būvdarbiem un to izmaksām;
  • par izraudzīto būvnieku, būvuzraugu, autoruzraugu;
  • par plānotajiem ietaupījumiem;
  • par bankas aizdevuma termiņu un nosacījumiem.

Pēc lēmuma par finansējuma piešķiršanu, notiek dzīvokļa īpašnieku balsojums par mājas renovāciju (BALSOJUMS Nr.3) – “Olaines ūdens un siltums” paraksta līgumu par aizdevuma, līdzfinansējuma saņemšanu un būvdarbu veikšanu. Īstenojot visas šīs darbības sākas būvdarbi un māja tiek renovēta. 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties