Ūdens ieguve un apgāde

Drukāt

Ūdens ieguve

AS „Olaines ūdens un siltums” nodrošina ūdens apgādi Olaines pilsētā. Iegūtais pazemes ūdens tiek izmantots Olaines pilsētas iedzīvotāju, iestāžu un uzņēmumu ūdensapgādei, kā arī AS „Olaines ūdens un siltums” sadzīves un ražošanas vajadzībām. Pazemes ūdens tiek iegūts no 5 artēziskiem urbumiem:

Artēziskais urbums Nr.1 – („LVĢMC’’ Datu Bāzes Nr.6220; identifikācijas Nr.P100293), Parka iecirknis, Olaine. Urbšanas gads – 1975., dziļums – 218 m;

Artēziskais urbums Nr.2 – („LVĢMC’’ Datu Bāzes Nr.6221; identifikācijas Nr.P100294), Parka iecirknis, Olaine. Urbšanas gads – 1975., dziļums – 212 m;

Artēziskais urbums Nr.3 – („LVĢMC’’ Datu Bāzes Nr.6222; identifikācijas Nr.P100295), Parka iecirknis, Olaine. Urbšanas gads – 1975., dziļums – 210 m;

Artēziskais urbums Nr.4  - („LVĢMC’’ Datu Bāzes Nr.6223; identifikācijas Nr.P100296), Parka iecirknis, Olaine. Urbšanas gads – 1994., dziļums – 220 m;

Artēziskais urbums Nr.5 – („LVĢMC’’ Datu Bāzes Nr.8623), Parka iecirknis, Olaine. Urbšanas gads – 2002., dziļums – 185 m.

Kopējais pieprasītais pazemes ūdens daudzums - 3535 m3/dnn; 1 290 275 m3/gadā.

Pirms padeves patērētājiem dzeramais ūdens tiek sagatavots atdzelžošanas stacijā.

Uzņēmumam ir ierīkoti ūdens uzskaites žurnāli. Patērētā ūdens uzskaitei uzstādīti ūdens skaitītāji.

 

Dzeramā ūdens sagatavošana

No artēziskajiem urbumiem ūdens tiek padots uz ūdens sagatavošanas staciju, kur iziet vairākas stadijas:

* ūdens mehāniskā filtrēšana, ūdens atdzelžošana un mangāna izdalīšana;

* ūdens sagatavošana attīrīšanai ar atsāļošanas iekārtām;

* dzeramā ūdens daļēja atsāļošana;

* atdzelžošana un atsāļotā ūdens proporcionālās padeves nodrošināšana;

* ūdens pH līmeņa korekcija;

* ūdens dezinfekcija.

Sagatavojot dzeramo ūdeni, tiek izmantota bioloģiskā atdzelžošanas metode, savukārt veicot atsāļošanu jeb desulfatizāciju, tiek izmantota nanofiltrācija. Abas metodes ir videi draudzīgas, jo sagatavošanas procesā netiek izmantotas  ķīmiskās vielas, kas uzkrājas galaproduktā.

 

Ūdens apgāde

AS „Olaines ūdens un siltums” nodrošina ūdens apgādi Olaines pilsētā.

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir 20 700 m, tai skaitā:
- renovēti  - 11 407 m;
- izbūvēti jauni  - 3980 m, tai skaitā 2013.gadā: Grēnes -1410,3 m; Stacijas un Vāveru ielu rajonā 1067 m.

Ūdensvada tīklu plāns (431.75 KB)

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties