Olaines novada dome samazina 2022. gadā paredzamās apkures izmaksas iedzīvotājiem, kuri izmanto Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu

Drukāt
10.12.2021

Līdz šim (ieskaitot šī gada decembri) Olaines pilsētā ir bijis viens no lētākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā (kurināmā veids - gāze). Diemžēl 2022. gada sākumā dabasgāzes cena pieaugs 5,5 reizes, līdz ar to no 2022. gada 1. janvāra ir sagaidāms siltumenerģijas gala tarifa pieaugums par 172% jeb 2,72 reizes (t.i. no 41,69  EUR/MWh 2021. gadā līdz 113,38  EUR/MWh 2022. gadā).

Ir skaidrs, ka tik ievērojams apkures un citu pakalpojumu sadārdzinājums 2022. gadā negatīvi ietekmēs iedzīvotāju labklājību. Tāpēc Olaines novada pašvaldība 2021. gada 9. decembra ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu (skatīt zemāk pievienotos domes lēmumus) apkures sezonas laikā (no 2022. gada janvāra līdz aprīlim ieskaitot) atbalstīt iedzīvotājus, kuri izmanto Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu.

Olaines novada pašvaldība nevar ietekmēt dabasgāzes cenu, taču, rūpējoties par cilvēku labklājību un pasargājot iedzīvotājus no iespējamajiem parādiem, līdz šīs apkures sezonas beigām savu iespēju robežās dome samazināja to apkures izmaksu daļu, kuru par saņemto pakalpojumu sedz iedzīvotāji.

Lai samazinātu Olaines pilsētas iedzīvotāju izdevumus par apkuri:

  • AS “Olaines ūdens un siltums” uzdots laika posmā no 2022. gada 20. janvāra līdz 30. aprīlim siltumenerģijas piegādes tarifā nepiemērot aprēķina pozīciju “Neto peļņa” (līdz ar to siltumenerģijas tarifs šajā laikā sastādīs 107,42 EUR/MWh (bez PVN)),
  • pieņemts lēmums starpību starp jauno tarifu un domes sēdē noteikto pazemināto maksu segt no AS “Olaines ūdens un siltums” iepriekšējo gadu peļņas, ko sākotnēji bija plānots novirzīt attīstības projektu realizācijai uzņēmuma darbības jomās. Līdz ar to 9. decembrī Olaines novada dome novirzīja 939 335 EUR no AS “Olaines ūdens un siltums” iepriekšējo gadu peļņas Olaines pilsētas iedzīvotāju siltumenerģijas (apkures) maksas sagaidāmo zaudējumu segšanai,
  • līdz 2022. gada 20. janvārim tiks saglabāts šobrīd spēkā esošais siltumenerģijas tarifs 41,69 EUR/MWh (bez PVN), bet, ņemot vērā, ka no 20. līdz 31. janvārim spēkā būs jaunais tarifs - 107,42 EUR/MWh (bez PVN), janvāra vidējais siltumenerģijas tarifs būs 67,00 EUR/MWh (bez PVN);
  • laikā periodā no 2022. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim tiks pielietota pazemināta maksa par siltumapgādes pakalpojumiem (apkuri) - 70,00 EUR/MWh (bez PVN).

Ņemot vērā iepriekš minēto, tika panākts, ka 2022. gadā Olaines pilsētas iedzīvotāji maksās nevis saskaņā ar sagaidāmo tarifu - 113,38  EUR/MWh (bez PVN), bet saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem -  2022. gada janvārī  atbilstoši vidējam tarifam -  67,00 EUR/MWh (bez PVN) un no 2022. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim - 70,00 EUR /MWh (bez PVN).

Savukārt Jaunolainē un Stūnīšos siltumapgādē kā kurināmo turpinās izmantot šķeldu, līdz ar to šo ciemu iedzīvotājiem siltumenerģijas apgādes tarifs paliek iepriekšējā līmenī – 60,3 EUR/MWh (bez PVN).

Olaines novada pašvaldība no savas puses ir izdarījusi visu iespējamo, lai iedzīvotāji mazāk izjustu apkures maksas sadārdzinājumu 2022. gadā, taču atgādinām, ka arī iedzīvotāji var ietekmēt apkures izmaksas savā daudzdzīvokļu mājā, pieņemot lēmumu par renovācijas darbu veikšanu. Salīdzināt apkures izmaksas renovētajās un nerenovētajās daudzdzīvokļu mājās var te - http://www.ous.lv/lv/siltumapgade/apkures_maksa_/

Domes lēmumi, kurus pieņemot iedzīvotājiem tika samazināta apkures maksa 2022. gadā:

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties