Uzņēmumā ar klientiem strādā arī parādu piedziņas speciālists

Drukāt

AS “Olaines ūdens un siltums” strādā parādu piedziņas speciālists, kas aicina uz sadarbību un cieņpilnu dialogu ikvienu sabiedrības klientu, kas dažādu iemeslu dēļ nav savlaicīgi norēķinājies par saņemtajiem pakalpojumiem.

AS “Olaines ūdens un siltums” augstu vērtē un vēlas pateikties visiem klientiem, kas savlaicīgi norēķinās par saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī tiem, kas godprātīgi pilda savas saistības parādu dzēšanas procesā.

!!! Klienti tiek aicināti savlaicīgi noslēgt Apsaimniekošanas līgumus, kā arī informēt uzņēmumu par savas kontaktinformācijas izmaiņām.

Aicinām sazināties ar AS “Olaines ūdens un siltums” parādu piedziņas speciālisti, zvanot uz tālruni: tālr. 67963483

vai rakstot e-pasts: aivija.reihenbaha@ous.lv

 

Parāds nav brālis

Parādu piedziņas speciālista galvenais mērķis ir sadarboties ar klientu, informēt un izglītot viņu, lai pasargātu no situācijas, kad parāda summa ir pārāk liela, lai tās dzēšanu varētu risināt tikai sarunu ceļā bez trešo pušu iesaistes un tiesvedības procesa, tātad var droši apgalvot, ka parādu piedziņas speciālista darbs ar klientu ir preventīvs, jo tā ir vienošanās par parāda nomaksu. Zvans no parādu piedziņas speciālista vēl nenozīmē neko sliktu, tā ir atgriezeniskā saite starp uzņēmumu un klientu, un šādu zvanu var saņemt ikviens, kura parāda summa pārsniedz 100 eiro un maksājumi nav veikti vai ir daļēji veikti  vismaz 2 mēnešus.

AS “Olaines ūdens un siltums”  parādu piedziņas speciāliste stāsta, ka iemesli, kāpēc klients nenorēķinās par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, ir ļoti dažādi un katrs gadījums tiek izvērtēts individuāli, jo diemžēl ir jāatzīst, ka nemaksātāju vidū ir negodprātīgi cilvēki. Protams, ir arī cilvēki ar zemu ienākumu līmeni vai cilvēki, kuriem samazinājušies ienākumi (iemesls - bezdarbs, ienākumiem nesamērīgs kredīts, dzīvesveids). Olainē arī vecumā grupā izkristalizējies tipiskā nemaksātāja “profils” – vairumā gadījumu tie ir 30-gadīgo un 40-gadīgo klientu paaudze. Jāteic, ka šajā parādnieku kategorijā ierindojas cilvēki ar savdabīgu prioritāšu izvērtējumu, jo nauda nereti atrodas citiem tēriņiem, tāpēc nemaksātāji ir nevis cilvēki, kas nonākuši spiedīgā materiālā stāvoklī, bet cilvēki ar negodprātīgu attieksmi. Visgodprātīgākie ir vecāka gadagājuma cilvēki jeb pensionāri, un tieši viņi ir tie, kas cenšas nomaksāt visu, lai arī nav materiāli turīgākā sabiedrības daļa.

Mūsdienās reti kurš vairs spēj iztikt bez interneta, elektrības, mobilā tālruņa, dažādiem televīzijas pakalpojumiem, bet maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem joprojām neizvirza šo prioritāšu sarakstā. Te jāatgādina, ka zaudēt mājokli ir daudz bīstamāk nekā iepriekš minētos pakalpojumus. Tas, ka piedzimis bērns, nekādā gadījumā nav attaisnojums maksājumu neveikšanai par dzīvokli! Tieši pretēji, vecākiem ir jānodrošina bērns ar mājokli un jārūpējas, lai tas tiktu saglabāts. Un atkal jau šādos gadījumos, ja dzīvē kas misējies un tiešām ir problemātiska situācija, tad jāatceras, ka “Olaines ūdens un siltums”  nav sociālo pakalpojumu sniedzējs, bet sociāla rakstura problēmu gadījumā jāvēršas citos dienestos.

Tā kā runa ir par daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem, ir jāapzinās, ka visu dzīvokļu īpašnieku maksājumi veido finanšu līdzekļu uzkrājumu mājā. Ja kaut viens dzīvokļa īpašnieks savas saistības nepilda laikus, tas ietekmē mājas kopējo uzkrājumu.  Mājās, kurās dzīvokļu īpašnieku parāds krājas gadu no gada, ir apgrūtinātas mājas apsaimniekošanas iespējas. Parādi ietekmē arī AS “Olaines ūdens un siltums” attīstību, proti, klienti nenorēķinās pilnībā par saņemtajiem pakalpojumiem, bet apsaimniekotājam ar saviem līgumpartneriem (par gāzi, elektroenerģiju u.c.) ir jānorēķinās pilnā apmērā. Ilgtermiņā raugoties uz priekšu, parādnieki var bremzēt arī renovācijas procesa īstenošanu mājā.

 

Īpašnieka pienākums un seku apzināšanās

Kādam varbūt rodas jautājums, vai tad 100 eiro ir summa, par ko vajadzētu uztraukties? Tieši tā, tas ir parāda apjoms, ar kuru sākas preventīvais darbs. 100 eiro noteikti ir vieglāk atmaksāt nekā 2000 eiro. Protams, tās ir arī uzņēmuma intereses – atgūt līdzekļus par sniegtajiem pakalpojumiem. Izveidot parādu ir ļoti vienkārši, savukārt izkļūt no tā – tas jau ir daudz grūtāks uzdevums.

“Olaines ūdens un siltums”  ir ļoti elastīgs un pretimnākošs klientam, izvērtējot un piedāvājot katram individuālu risinājumu, atmaksas grafiku, bet iznākums ir atkarīgs tikai no klienta, viņa godprātības un izpratnes. Uzņēmums nav ieinteresēts tiesāties vai kādu izlikt no mājokļa, tādējādi viņa problēmas novirzot uz valsts vai pašvaldības pleciem. Taču saskaņā ar dzīvokļa īpašuma likumu, ja dzīvokļa īpašniekam zaudējumu segšanai nav citas mantas, Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā var vērst piedziņu uz dzīvokļa īpašumu, vienlaikus izliekot dzīvokļa īpašnieku, viņa ģimenes locekļus un citas dzīvokļa īpašumā iemitinātās personas.

Dzīvokļa īpašuma likums noteic, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (piemēram, apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.

Speciālists seko, lai iemaksas ir katru mēnesi, pretējā gadījumā kārtējais rēķins kopējo parāda summu tikai palielina un situācija netiek risināta. Svarīgi ir maksāt katru mēnesi. Ja klients maksā, veicot, piemēram, mazākus maksājumus nekā norādīts rēķinā, tad nereti reakcija ir: ko jūs no manis gribat, es taču maksāju! Bet jāņem vērā, ka parādu summa veidojas jau vasarā, un drīz vien sāksies apkures sezona, tāpēc katram ir jāizvērtē sava maksātspēja – vai spēs maksāt tekošos rēķinus un parādu?

Ja “Olaines ūdens un siltums”  klients saprot, ka veidojas situācija, kurā viņš potenciāli nevarēs norēķināties par visiem sniegtajiem pakalpojumiem, tad viņš ir aicināts nākt pie parādu piedziņas speciālista izrunāties klātienē un meklēt risinājumu vēl pirms parādu veidošanās, jo “strausa princips” jeb nevēlēšanās apzināties patieso situācijas nopietnību problēmu nekādi neatrisinās. Klienti vienmēr saņems pretimnākšanu un katrs gadījums tiks izskatīts individuāli, meklējot kompromisu.

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties