Renovēta 90 dzīvokļu māja Jelgavas ielā 24

Drukāt
06.09.2023

2023.gada vasarā veiksmīgi pabeigta Jelgavas ielas 24 daudzdzīvokļu mājas renovācija. Mājas apkures vidējais siltumenerģijas patēriņš gadā līdz šim bija 101,22 kWh/m2, savukārt pēc projekta īstenošanas plānotais apjoms būs 57,04 kWh/m2, līdz ar to apkurei ietaupījums pēc energoaudita datiem varētu sasniegt 43,64%.

Kopējais siltumenerģijas patēriņš mājai gadā sasniedza 171,34 kWh/m2, bet pēc renovācijas tas plānots 127,16 kWh/m2, kas ir 25,78% ietaupījums.

Renovācijas projekta ietvaros ir siltināts mājas pagrabs, cokols, fasāde. Mājai nomainītas durvis, logi, renovēti balkoni, kā arī uz jumta uzstādīti jauni skārda skursteņi.

Jelgavas iela 24 (2022.gada maijs)

Jelgavas iela 24 (2023.gada augusts)

 

Daudzdzīvokļu mājā nomainīta apkures sistēma, ierīkota zibensaizsardzība, veikts kāpņu telpu remonts un atjaunoti lieveņi.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas Jelgavas ielā 24 sasniedza 1 043 444,84 eiro. AS “Olaines ūdens un siltums”, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Savienības fondu (ES) finansējumu, vienojās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu 521 722,42 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanai Jelgavas ielā 24.

Jelgavas iela 24 (2022.gada maijs)

Jelgavas iela 24 (2023.gada augusts)

467.sērijas piecstāvu dzīvojamā māja uzcelta 1975.gadā, tajā ir 6 kāpņu telpas.

Būvdarbus veiks SIA “Benson Industry", būvuzraudzību veiks SIA "Kasro", bet autoruzraudzību - SIA "Liepājas namsaimnieks".

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai,
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem līdz 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties