Būvdarbu līgums par jaunas katlu mājas būvniecību noslēgts ar "UPB ENERGY"

Drukāt
12.06.2023

Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036) īstenošanai, pamatojoties uz atklāta konkursa “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Olaines pilsētā” rezultātiem (iepirkuma identifikācijas Nr. ID AS OŪS 2022/10_SPS), 2023.gada 6.martā noslēgts būvniecības līgums ar piegādātāju apvienību “UPB ENERGY”.

Noslēgtais līgums paredz, ka būvniecības kopējās izmaksas ir 6 450 000 eiro, bet būvniecības termiņš paredzēts līdz 2024.gada 31.martam.

 Līgums paredz, ka projekta ietvaros notiks jaunas  katlumājas projektēšana un būvdarbi Olainē, Jelgavas ielā (blakus esošajai ar gāzi kurināmai katlumājai), uzstādot jaunu šķeldas ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu, kas nav mazāka par 8 MW, kā arī uzstādot kurināmā sadales un padeves iekārtas un atbilstošas  jaudas dūmgāzu kondensatoru un elektrostatisko filtru.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

  • Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
  • Samazināsies siltumavota CO2 emisijas;
  • Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 8 MW nominālo jaudu un 2 MW dūmgāzu kondensatoru;
  • Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
  • Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023. gada 11. janvārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036), projekta īstenošanu. Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties