Regulatorā iesniegts jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts

Drukāt
17.04.2023

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023.gada 13.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza Olaines pilsētas un Olaines pagasta ciemu Pārolaine un Grēnes, Jaunolaines, Stūnīšu un Pēternieku ciemu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.jūliju. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu un būtisku energoresursu iegādes izmaksu pieaugumu.

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs * 
(bez PVN) 

EUR/m3

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumi Olaines pilsētas un Olaines pagasta ciemu Pārolaine un Grēnes

0,76

1,09  

+ 43,4 

Kanalizācijas pakalpojumi Olaines pilsētas un Olaines pagasta ciemu Pārolaine un Grēnes

0,65

1,07

+ 64,6

 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs * 
(bez PVN) 

EUR/m3

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumi Jaunolaines, Stūnīšu un Pēternieku ciemu

0,91

1,09  

+ 19,8

Kanalizācijas pakalpojumi  Jaunolaines, Stūnīšu un Pēternieku ciemu

1,15

1,07

 -7,0

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var AS „Olaines ūdens un siltums”, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar Ingu Eihi, tālruņa numurs: 67964281, elektroniskā pasta adrese: inga.eihe@ous.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, elektroniskā pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties