Aprīlī plānots samazināt siltumenerģijas tarifu Olainē

Drukāt
02.03.2023

AS “Olaines ūdens un siltums” 2023.gada 2.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu Olaines pilsētai un Pārolaines ciemam, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam tarifam.

Jaunais noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ir 110,58 EUR/MWh, kas ir par 12% mazāks kā pašreiz spēkā esošais.

Paredzēts, ka jaunais tarifs stāsies spēkā no 2023.gada 1.aprīļa.

Maksa par siltumenerģiju iedzīvotājiem pēc valsts kompensācijas piemērošanas no 1.aprīļa būs 89,29 EUR/MWh.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs,

(bez PVN)

EUR/MWh

Noteiktais tarifs,

(bez PVN) EUR/MWh

Noteiktā tarifa palielinājums/

samazinājums

 (%)

Siltumenerģijas ražošana

103,06

89,99

-12,7

Siltumenerģijas pārvade un sadale

21,64

19,68

-9,1

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,24

0,24

0,00

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0,67

0,67

0,00

Siltumenerģijas gala tarifs

125,61

110,58

-12,0

 

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja SPRK nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SPRK ar 2020.gada 9.arīļa lēmumu Nr.33 “Par akciju sabiedrības Olaines ūdens un siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprināto tarifu un AS “Olaines ūdens un siltums” noteikto tarifu, kas 2023.gada 6.februārī publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2023.g., Nr.26).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu lietotājs var Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar Tamāru Levicku, tālr.67964281, e-pasta adrese: tamara.levicka@ous.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  AS “Olaines ūdens un siltums” Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, elektroniskā pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties