Noslēgts līgums par vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē

Drukāt
15.02.2023

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023. gada 11. janvārī parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036), projekta īstenošanu.

Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

 

Projekta ietvaros paredzēts Olaines pilsētā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu ūdens sildkatlu ar jaudu 8MW ar dūmgāzu kondensatoru 2MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

  • Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
  • Samazināsies siltumavota CO2 emisijas;
  • Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 8 MW nominālo jaudu un 2 MW dūmgāzu kondensatoru;
  • Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
  • Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 11 mēnešu laikā no līguma ar CFLA noslēgšanas.

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties