Kaķi pagrabā - rada siltuma zudumus un antisanitārus apstākļus koplietošanas telpās

Drukāt
09.02.2023

Joprojām dažās daudzdzīvokļu mājās saglabājusies problēma, kas citur jau sen izskausta un aizmirsta – kaķi. Pareizāk sakot, problēma nav kaķi, bet cilvēki, kas vēloties būt dzīvniekiem draudzīgi, izturas nevērīgi un bezatbildīgi pret namu kopīpašumu, nodarot kaitējumu un materiālo zaudējumu visiem mājas iedzīvotājiem. Visbiežāk praksē ir viens cilvēks, kas ignorē noteikumus un par to maksā visi mājas iedzīvotāji.

Kaķi ne tikai rada antisanitārus apstākļus, bet arī, asinot nagus, noplēš siltumizolāciju no komunikāciju caurulēm, kas palielina mājas kopējo siltumenerģijas zudumu, par ko maksā visi iedzīvotāji. Bezsaimnieka kaķi ir arī iemesls nepatīkamām smakām koplietošanas telpās un veicina blusu ieviešanos un pārvietošanos. Arī par dezinsekcijas pasākumiem daudzdzīvokļu mājā maksā visi dzīvokļu īpašnieki.

AS “Olaines ūdens un siltums” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret īpašumu, cienīt kaimiņus, izrunāties vai aizrādīt, ja ir zināmi cilvēki, kas mēģina bojāt kopīpašumu (piemēram, atlaužot pagraba logus vai tml.) Ja sarunas ar šādiem cilvēkiem paliek bez rezultātiem, tad par pārkāpumu jāinformē (vēlams rakstveidā) pašvaldības policija (Saistošie noteikumi Nr.3/2020) un apsaimniekotāja “Olaines ūdens un siltums” namu pārziņi.

Foto Sandra Skrastiņa

Olaines novada iedzīvotājiem ir jāievēro Saistošie noteikumi Nr.17 „Olaines novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”.

Jāatceras, ka pagrabtelpas, bēniņi, terases, koridori un citas telpas ēkās ir  koplietošanas telpas, kas visiem dzīvokļu īpašniekiem pieder kopīgi un par kurām viņiem jārūpējas kopīgiem spēkiem (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.pants 6. - saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumāasaudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai un veselībai, apkārtējās vides kvalitātei, un raudzīties, lai šos noteikumus un prasības ievērotu personas, kas iemitinātas viņa dzīvokļa īpašumā).

Savukārt Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr.14 “Dzīvnieku turēšanas un nodevas par dzīvnieku turēšanu samaksas noteikumi Olaines novadā” ir saistoši visiem novada dzīvnieku turētājiem.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties