Jaunajā daudzdzīvokļu energoefektivitātes uzlabošanas programmā iesniegti pirmie projektu pieteikumi

Drukāt
10.02.2023

AS “Olaines ūdens un siltums” ir iesniegusi Attīstības finanšu institūcijai ALTUM pirmos projektu pieteikumus jaunajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas programmā.

Kā jau vēstīts iepriekš, jaunā programma savu darbību sāka 2022.gada nogalē, jo pērn noslēdzās projektu pieņemšana iepriekšējā programmā, kuras ietvaros AS “Olaines ūdens un siltums” ciešā sadarbībā ar aktīviem novada iedzīvotājiem un ar ievērojamu Olaines novada pašvaldības atbalstu, veiksmīgi izmantoja Eiropas Savienības (ES) piešķirto finansējumu, lai novadā paaugstinātu 38 daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti. Būvniecības darbi pie iepriekšējā atbalsta periodā iesāktajiem projektiem noslēgsies līdz 2023.augustam.

Jaunā atbalsta programma tiek finansēta no ES Atveseļošanās fonda un pieejamais  programmas finansējums ir 57,2 miljoni eiro. Finansējums paredzēts aptuveni 170 daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Programma paredz segt līdz pat 49% no kopējām energoefektivitātes projekta attiecināmām izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa. Finansējumu projekta īstenošanai var iegūt, piesakoties bankas aizdevumam, vai bankas atteikuma gadījumā Altum aizdevumam.

AS “Olaines ūdens un siltums” aicina Olaines novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus pieteikt savus īpašumus pie apsaimniekotāja, lai varētu pieteikties atbalsta rezervēšanai. Vai māja atbilst programmas noteikumiem, iespējams noskaidrot, veicot mājas energoauditu, kā arī pēc energoaudita veikšanas ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija. Pēc šo soļu veikšanas ir jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, kurā jāvienojas par energoefektivitātes projekta sagatavošanas uzsākšanu un vēlāk jau arī realizāciju (nepieciešami vismaz 50% + 1 balss vai 100%, ja māja nav sadalīta dzīvokļu īpašumos).

Mājas, kas balsojušas par energoaudita un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu vēl iepriekšējās programmas darbības laikā, saskaņojot savu rīcību ar AS “Olaines ūdens un siltums”, var turpināt pieteikumu sagatavošanu atbalsta saņemšanai arī  jaunajā programmā.

Daudzdzīvokļu māju īpašnieku un iedzīvotāju ērtībām, kuri vēlas uzlabot ēkas energoefektivitāti, ALTUM ir izveidota 12 soļu karte kapitāla atlaides saņemšanai. Ar to var iepazīties ŠEIT.

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai,
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem līdz 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties