Kāpēc ir svarīgi apdrošināt kopīpašumu daudzdzīvokļu mājās

Drukāt
26.01.2023

AS “Olaines ūdens un siltums” janvārī un februārī visās apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās veic dzīvokļu īpašnieku aptauju par kopīpašuma apdrošināšanu. Ideja jeb iniciatīva par šādu aptauju nākusi no Olaines novada pašvaldības, izvērtējot vairākus gadījumus novada daudzdzīvokļu mājās pēdējo gadu laikā, kad cilvēku apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā notikuši postoši negadījumi, kuros cietušas kopīpašumā esošās telpas, kuru remontiem nepieciešami ievērojami līdzekļi, kas pašu iedzīvotāju rīcībā nav.

Lai noskaidrotu izdevīgāko piedāvājumu, pašvaldības izpilddirektors uzdeva AS “Olaines ūdens un siltums” veikt tirgus izpēti par nekustamā īpašuma (dzīvojamās mājas)  apdrošināšanas izdevīgāko piedāvājumu, un, apkopojot datus, secināts, ka izdevīgākais piedāvājums saņemts no apdrošināšanas firmas “Balcia Insurance SE”.

Dzīvokļu īpašniekiem aptaujās tiek norādītas kopējās apdrošināšanas izmaksas par gadu uz visu māju, piemēram - 722.53 EUR, kuras tiek piedāvāts nomaksāt 3 mēnešos, norādot maksu uz vienu dzīvokļa platības kvadrātmetru. Piemēram: Aptaujā norādīts - 0.089 EUR/m2 3 mēnešus. Tātad dzīvoklis ar platību 45 m2 maksās 4,00 EUR mēnesī un kopā par visu apdrošināšanas periodu - 12,00 EUR, veicot maksājumu 3 mēnešus.

Pozitīvs lēmums tiks pieņemts gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki nobalsos “par” 50% + 1 balss.

Gaismas iela 4 ugunsgrēks, 2022.gada februāris, Aculiecinieka foto

AS “Olaines ūdens un siltums” iedzīvotāji aptaujas kontekstā uzdod arī dažādus jautājumus. Piemēram:

  • Man jau ir apdrošināts dzīvoklis – kāpēc man vajadzētu arī kopīpašuma apdrošināšanu?

Atbilde: Jūsu dzīvokļa apdrošināšana ietver tikai Jūsu dzīvojamās telpas apdrošināšanu pret nelaimēm un trešo personu darbībām. Piemēram, ja mājas kāpņu telpā izceļas ugunsgrēks, kas nodara postījumu mājas koplietošanas telpām un skar arī jūsu dzīvokli, jūsu īpašuma apdrošināšana segs tikai jūsu dzīvoklī nodarītos zaudējumus, bet koplietošanas telpu remontam nāksies neplānoti novirzīt uzkrātos līdzekļus, tādējādi neļaujot veikt ieplānotos remontdarbu. Līdz ar to cieš visa māja. Kopīpašuma apdrošināšana pasargā māju no neplānotiem izdevumiem un ļauj uzkrātos līdzekļus tērēt tam paredzētajiem mērķiem.

  • Vai tad dažādiem darbiem nepietiek ar uzkrājumu?

Atbilde: Apdrošināšanas gadījumā māja netērē savus uzkrātos līdzekļus un var tos izmantot plānotajiem remontdarbiem, nevis postījumu seku novēršanai. Kopīpašuma apdrošināšana nesedz plānoto remontdarbu izmaksas.

  • Ja mājā nebūs pozitīvs balsojums, bet izcelsies ugunsgrēks kāpņu telpā vai lifta šahtā, par kādiem līdzekļiem tiks veikti atjaunošanas un remonta darbi?

Atbilde: Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki nepieņem pozitīvu lēmumu un kopīpašums netiek apdrošināts, jebkādi ēkā nodarīti bojājumi tiks laboti izmantojot esošos uzkrātos līdzekļus, vai, gadījumā, ja līdzekļu nepietiek, izmaksas tiks sadalītas starp dzīvokļu īpašumiem un piestādītas īpašniekiem atsevišķā maksājumā, kas vairākumā gadījumu būs smags finansiāls slogs dzīvokļu īpašniekiem.

  • Ja māja ir renovēta un vēl ir garantija, vai tad nepieciešama apdrošināšana?

Atbilde: Jā, ir nepieciešama, jo būvniecības garantija attiecas tikai uz defektiem, kuri radušies būvnieka darbības rezultātā, vai izmantojot neatbilstošas kvalitātes materiālus. Apdrošināšanas gadījumā (piemēram, ugunsgrēka gadījumā) būvnieks neveiks remontdarbus pa saviem līdzekļiem.

  • Kādi riski ir iekļauti kopīpašuma apdrošināšanas polisē?

Visi riski - jebkurš pēkšņs un iepriekš neparedzēts apdrošinātā īpašuma tiešs fizisks bojājums vai tiešs materiāls zaudējums, kuru izraisījis jebkurš cēlonis, kas radies pēkšņa un iepriekš neparedzēta ārēja fiziska spēka iedarbības rezultātā un kas saskaņā ar apdrošināšanas līgumu un tā noteikumiem nav atrunāts kā izņēmums;

Papildus - apdrošinātas tiek daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas konstrukcijas un maģistrālās komunikācijas no pievada ēkai līdz ievadam telpu iekšienē, kā arī telpu apdare ēkas koplietošanas telpās un telpu apdare dzīvokļos. Dzīvokļu iekšējā telpu apdare tiek apdrošināta atjaunošanas vērtībā, bet nepārsniedzot atjaunošanas izmaksas 350.00 EUR/m2. Apdrošinātā īpašuma bojājuma vai zaudējuma gadījumā, zaudējuma apmērs tiek aprēķināts balstoties uz apdrošinātā īpašuma faktiskajām atjaunošanas vai remonta izmaksām, ņemot vērā dzīvokļu tehnisko stāvokli un izmantojot zaudējuma brīdī pastāvošo tirgus cenu līmeni, taču nepārsniedzot 350.00 EUR/m2.

 

! Ja iedzīvotājs dzīvo daudzdzīvokļu mājā, tad viņam pieder arī kopīpašums - daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpas (kāpņu telpa, jumts, pagrabtelpas  u.c.).

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties