Regulatorā iesniegts jauns apkures tarifa projekts Olaines pilsētai

Drukāt
01.11.2022

AS “Olaines ūdens un siltums” 2022.gada 31.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas un pašu ražotās siltumenerģijas proporcijas izmaiņām, kā arī ar tarifu aprēķinā iekļauto  izmaksu izmaiņām.

Jaunais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.janvārī.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Siltumenerģijas ražošana

92.33

188.00

+103.6

Siltumenerģijas pārvade un sadale

20.03

28.34

+41.4

Siltumenerģijas tirdzniecība

0.24

0.24

0.00

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.67

1.79

+167.2

Siltumenerģijas gala tarifs

113.27

218.36

+92.8

Vienlaikus tarifa projekta iesniegšanai regulatorā AS “Olaines ūdens un siltums” vēršas arī pie Olaines novada pašvaldības ar lūgumu izskatīt iespēju kompensēt mājsaimniecībām gaidāmo maksas pieaugumu par siltumapgādes pakalpojumiem periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim 25,20 EUR/MWh, kas naudas izteiksmē varētu būt aptuveni 613 872 EUR. Minētā summa var mainīties, atkarībā no piegādātajiem siltumenerģijas apjomiem un dabasgāzes cenas.

Neskatoties uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā  noteikto siltumapgādes izmaksu kompensācijas apjomu mājsaimniecībām no valsts budžeta, sagaidāms, ka, palielinoties AS “Olaines ūdens un siltums” tarifam, Olaines pilsētas iedzīvotājiem tik un tā būtiski pieaugs maksa par siltumapgādi: no 90,64. EUR/MWh (2022.gada oktobris – decembris) līdz 115,84 EUR/MWh (2023.gada janvāris - aprīlis.). Gaidāmais maksas pieaugums 25.20 EUR/MWh, jeb 27,8 %.

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties