Regulatoram iesniegts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteiktais tarifs (papildināts)

Drukāt
17.12.2021

(papildināts ar SPRK lēmumu pēdējā rindkopā)

AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. Nr.50003182001, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114,  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2021.gada 17.decembrī iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto)  tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs,

bez PVN,

 EUR/MWh

Noteiktais (piedāvātais) tarifs, bez PVN, EUR/MWh, piemērojams no 01.05.2022.

Tarifa palielinājums/

samazinājums (%)

no 01.05.2022.

Noteiktais (piedāvātais) tarifs, bez PVN, EUR/MWh, piemērojams no 20.01.2022.-30.04.2022.

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

no 20.01.2022.

Siltumenerģijas ražošana

30.10

92.33

+207 %

89.61

+198 %

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10.68

20.03

+88 %

17.02

+59 %

Siltumenerģijas tirdzniecība

0.24

0.24

0 %

0.12

-50 %

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.67

0.67

0 %

0.67

0 %

Siltumenerģijas gala tarifs

41.69

113.27

+172 %

107.42

+158 %

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa paredzētais spēkā stāšanās datums ir 2022.gada 20.janvāris, bet, ņemot vērā būtisko tarifa pieaugumu, saskaņā ar AS “Olaines ūdens un siltums” akcionāra Olaines novada pašvaldības domes lēmumu, laika periodā no 2022.gada 20.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim piemērojams siltumenerģijas apgādes tarifs, no kura aprēķina pozīcijām izslēgta neto peļņa.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, e-pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Lēmums:

Par akciju sabiedrības ,,OLAINES ŪDENS UN SILTUMS,, noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties