No nākamā gada pieaugs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs

Drukāt
02.12.2021

Olaines novada dome 2021. gada 24.novembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Olaines novadā par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām (turpmāk – maksa par sadzīves atkritumu savākšanu) – 10,38 EUR/mbez PVN, līdzšinējo 8,40 EUR/mvietā.

Izmaiņas maksai par sadzīves atkritumu savākšanu veido:

  • izmaiņas AS "Olaines ūdens un siltums"  izmaksās, kas ir saistītas ar slēgto konteineru laukumu izbūvi (laukumu izbūve šobrīd ir uzsākta un pakāpeniski notiks visā Olainē);
  • degvielas izmaksu kāpumu (jauni maršruti, degvielas cenu pieaugums rezultēsies aptuveni 25% kāpumu);
  • jaunu šķiroto atkritumu savākšanas projekta izmaksām (individuāli konteineri šķirošanai Grēnēs un Pārolainē).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi dokumentu "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021-2028", kas ir spēkā no 2021.gada janvāra un paredz līdz 2023.gadam 1.janvārim izveidot tekstilmateriālu atkritumu dalīto savākšanu; līdz 2023.gada 31.decembrim nodrošināt, ka bioloģiskie atkritumi tiek kompostēti uz vietas vai arī dalīti savākti un nodoti pārstrādei. Tieši šīs prasības dēļ slēgtajos laukumos Olainē katrā no slēgtajām sekcijām plānots arī konteiners bioloģiskajiem atkritumiem.

AS  “Olaines ūdens un siltums” plāns paredz, ka papildus minētajiem bioloģisko atkritumu konteineriem pēc sadzīves atkritumu punktu izbūves Olainē, katrs savākšanas punkts tiks piesaistīts noteiktām mājām (kā tas jau  ir Jaunolainē un Gaismās) un sekcijas tiks aizslēgtas ar kodu atslēgām un kodi no šīm atslēgām tiks izziņoti tikai šo piesaistīto māju iedzīvotājiem. Šajā brīdī lielie konteineri (8m3 un 2m3), kas paredzēti lielgabarīta atkritumiem tiks aizvākti un šos atkritumus varēs nodot vai nu individuāli, atvedot uz specializētiem konteineriem laukumā Celtnieku ielā, Olainē vai arī izmantot maksas izvešanas pakalpojumu. Kopš šī brīža par atkritumu novietošanu pie/ap sadzīves atkritumu savāšanas punktiem tiks piemēroti administratīvie sodi.

Tāpat domes lēmums nosaka arī to, ka papildus šai maksai atkritumu radītājs sedz izmaksas par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, t.sk., dabas resursu nodokli (DRN) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināto tarifu. Arī atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotāja SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā ir paredzētas izmaiņas. Dabas resursu nodokļa (DRN) pieauguma izmaiņu rezultā SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas cena no nākamā gada sākuma ir noteikta 72,29 EUR/t līdzšinējo 66,55 EUR/t  vietā.

Augstāk minēto izmaiņu rezultātā no 2022. gada sākuma sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Olaines novadā būs 19,53 EUR/m3. Šo tarifu veido 10,38  EUR/m3 - domes apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu un 9,15 EUR/m3 -  SIA "Getliņi EKO" sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs. Attiecīgi 10,38 EUR/m3 jeb 53% un 9,15 EUR/m3 jeb 47%.

Olaines novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas ir par vienu deklarēto personu, piemērojot jauno tarifu, mēnesī vidēji varētu būt 5,55 EUR (bez PVN). Savukārt tiem atkritumu radītājiem, kas savos īpašumos izmanto standarta konteinerus (0,24m3) vienai izvešanas reizei izmaksas būs 4,68 EUR (bez PVN).

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka šobrīd izsludinātais jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs jau tuvākā laikā visticamāk mainīsies vēlreiz, jo SIA "Getliņi EKO" regulatorā apstiprināšanai ir iesniegusi arī apglabāšanas izmaksu tarifu projektu, kas paredz vēl vienu pakalpojuma maksas pieaugumu.

Iedzīvotāji ir aicināti šķirot atkritumus, jo šķirojot atkritumus, samazinās maksa par kopējiem sadzīves atkritumiem!

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties