Atgādinājums par kopīpāšuma telpu lietošanas noteikumiem

Drukāt
04.02.2020

Pārvaldnieks AS "Olaines ūdens un siltums" daudzdzīvokļu mājās ir izvietojis informatīvus materiālus, lai atgādinātu dzīvokļu iemītniekiem - kārtība un drošība koplietošanas telpās ir visu mājas iedzīvotāju pienākums un atbildība, kas noteikta arī normatīvajos aktos.

1. Pagrabtelpas, bēniņi, terases, koridori un citas telpas ēkās ir  koplietošanas telpas, kas visiem dzīvokļu īpašniekiem pieder kopīgi un par kurām viņiem jārūpējas kopīgiem spēkiem (Dzīvokļa īpašuma likuma 4.pants).

2. Dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt iespēju kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem piekļūt dzīvokļa inženierkomunikācijām un apsekot atsevišķo īpašumu (Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta 7.punkts).

3.Tikai dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašuma esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu  dzīvokļu īpašnieku starpā (Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta 2.punkta 2.daļa, 17.panta 7.punkts).

4. Koplietošanas telpās ir aizliegts:

5. Dzīvokļa īpašnieks par zaudējumu nodarīšanu citiem dzīvokļu īpašniekiem vai citām personām ir atbildīgs normatīvajos aktos, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumos vai savstarpēji noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā (Dzīvokļa īpašuma likuma 14.panta 1.punkts).

6.    Smēķēt ir aizliegts:

 7.  Kārtības uzturēšanu un dzīvokļu īpašnieku pienākumus nosaka Olaines novada domes Saistošie noteikumi Nr.17/2010, savukārt par šo noteikumu prasību neievērošanu fiziskām personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz 350 EUR.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties