Renovācijas darbi pabeigti arī Stacijas ielā 22

Drukāt
20.12.2019

2019.gadā renovācijas darbi noslēdzās arī daudzdzīvokļu māja Stacijas ielā 22, kurai pēc energoaudita datiem pēc renovācijas siltumenerģijas ietaupījums būs 66,9 kWh/m2 gadā.

1966.gadā celtās mājas ar 60 dzīvokļiem renovāciju īstenoja būvniecības kompānija SIA “Benson Industry”, kas projekta ietvaros nomainīja apkures sistēmu, logus, durvis, nosiltināja cokolu, mājas fasādei, pagrabu, jumtu un uzklāja jauna jumta segumu. Tika iztīrīta arī ventilācijas sistēma un ierīkota zibensaizsardzība, kā arī renovēti balkoni. 

Pēc daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta (DME0000220) īstenošanas siltumenerģijas patēriņš apkurei Stacijas ielā 22 ir 52kWh/m2 (pirms projekta – 118,9 kWh/m2), kas pēc energoaudita datiem ir  56,27 % ietaupījums.

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana šajā mājā turpmāk nodrošinās siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 47187,4 CO CO2 ekv. kg/gadā.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas ir 511 921,02 eiro, no kuriem  255 960, 51 eiro ir Eiropas Savienības (ES)  fondu finansējums.

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai.
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties