Pēc renovācijas Zeiferta ielā 16 siltumenerģijas ietaupījums apkurei – līdz 48%

Drukāt
19.12.2019

Zeiferta ielas 16 mājas dzīvokļu īpašnieki vieni no pirmajiem Olaines pilsētā izlēma par labu energoefektivitātes uzlabošanas projekta īstenošanai savā mājā, tāpēc jau tagad ikdienā izjūt visus ieguvumus, ko sniedz renovācija, tajā skaitā siltumenerģijas ietaupījumu apkurei, kas šajā mājā pēc energoaudita datiem var sasniegt 48%.

Pēc daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes projekta (DME0000123) īstenošanas siltumenerģijas patēriņš apkurei Zeiferta ielā 16 plānots 46,9 kWh/m2 (pirms projekta – 91,5 kWh/m2).

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana šajā mājā turpmāk nodrošinās siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 61661,37CO2 ekv. kg/gadā.

Renovācijas projekta ietvaros būvniecības darbus veica iepirkuma konkursa uzvarētājs SIA “Benson Industry”, kas nomainīja apkures sistēmu, nomainīja logus, nosiltināja cokolu, pagraba griestus, mājas fasādi. Iztīrīja ventilācijas sistēmu un ierīkoja zibensaizsardzību.

1968. gadā celtajai 90 dzīvokļu mājai kopējās projekta izmaksas sasniedza 506 771,25 eiro, no kurām 253 385,62  eiro bija Eiropas Savienības (ES) finansējums.

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai.
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties