Paziņojums par AS “Olaines ūdens un siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu

Drukāt
05.07.2019

AS “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ. Nr.50003182001, juridiskā adrese: Kūdras  iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114,  2019.gada 3. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs (bez PVN), EUR/MWh

Piedāvātais tarifs (bez PVN),

EUR/MWh

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Siltumenerģijas apgāde

46.45

49.04

+5.6

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2019.gada 1.oktobra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo prognozēto izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var AS „Olaines ūdens un siltums”, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar Tamāru Levicku, tālruņa numurs: 67964281,  elektroniskā pasta adrese: tamara.levicka@ous.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114,  elektroniskā pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties