Olainē Zemgales ielā pabeigti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi

Drukāt
11.03.2019

Olainē ir pabeigti sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi Zemgales ielā, par ko 2019.gada 1.februārī būvdarbu veicējs SIA "Siltumbūve" (reģistrācijas numurs 40103840757) un būvdarbu pasūtītājs AS "Olaines ūdens un siltums" parakstīja darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

Būvdarbu pasūtītāja AS "Olaines ūdens un siltums" ir sākusi dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē izbūvēto tīklu nodošanai ekspluatācijā.

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" (5.3.1.0/16/I/012) īstenošanas gaitā ir rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai. Projekta realizēšanas ieguvēji būs minētajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji (vismaz 30 iedzīvotāji) un uzņēmumi, kā arī visi objekti, kas nākotnē varētu atrasties šajā teritorijā.

Projekta īstenošana ļaus sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi - nodrošināt 100% Olaines aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabojot to kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Turpmāk tiks novērsta gruntsūdeņu piesārņošana ar sadzīves notekūdeņiem un līdz ar to - novērsti riski iedzīvotāju veselībai.

2018.gada maijā AS "Olaines ūdens un siltums" noslēdza līgumu ar SIA "Siltumbūve" (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu projektā, vienlaikus projekta ietvaros noslēdza līgumu ar SIA "Būvuzraugi LV" par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS "Olaines ūdens un siltums" rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" ietvaros. Projekta realizācijai piešķirtais KF līdzfinansējums ir 127 479 eiro.
Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS "Olaines ūdens un siltums" un VA"„Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā.

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties