Prioritāte – dzīvojamā fonda sakārtošana

Drukāt
25.06.2015

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs aicina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izprast dzīvojamā fonda sakārtošanas nepieciešamību un iesaistīties šī jautājuma risināšanā.

Dzīvojamās mājas, kā arī sabiedriskās ēkas, kas celtas periodā 1950.–1990. g., fiziski noveco, tās ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, plānām sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, sliktu pagraba pārseguma siltumizolāciju u.c. Lai to novērstu, nepieciešama kompleksa ēku renovācija ar siltināšanu. Saprotot renovācijas lietderību, pašvaldība pakāpeniski saved kārtībā savu īpašumu – publiskos objektus

(jau ir nosiltinātas pirmsskolas izglītības iestādes, skolas, veselības centrs u.c.), rūpējoties gan par ekonomiskiem rādītājiem,jo apkures izmaksas nosiltinātajos objektos samazinās, gan par sava īpašuma tehnisko stāvokli, gan par mūsu iedzīvotāju labsajūtu esošajos objektos. Renovācijas rezultātu nevar vērtēt tikai naudas izteiksmē, jāatceras, ka renovācija paildzina mājas dzīves ciklu. Bez siltumenerģijas ekonomijas cilvēki arī iegūst gan augstu komforta līmeni, gan drošību, gan jaunas ēkas iekšējās komunikācijas. Protams, nevar nenovērtēt arī ēku renovācijas pienesumu novada vizuālā tēla veidošanā. Kad šie jautājumi ir sakārtoti, pašvaldība var iet tālāk pa attīstības ceļu. 

Dzīvoklis ir viens no vērtīgākajiem cilvēka īpašumiem, tādēļ jautājumiem, kas saistīti ar dzīvokļa un kopīpašuma – daudzdzīvokļu mājas – uzturēšanu, nedrīkst pievērsties virspusēji. Ja dzīvokļu īpašnieki nerūpēsies par savu īpašumu, t.sk. arī kopīpašumu, neuzturēs to atbilstošā kārtībā, tad, ņemot vērā dzīvojamo māju tehnisko stāvokli, iedzīvotāji tuvākā vai tālākā nākotnē saskarsies ar to, ka viņu dzīves vides apstākļi būs neapmierinoši. Ja raugāmies pēc sliktākā scenārija, tad kādu dienu cilvēkiem, iespējams, nebūs, kur dzīvot... Otrs aktuālais jautājums ir maksas par siltumu samazinājums. Renovētajos objektos izmaksas par siltumu ir zemākas, tas saistīts gan ar renovācijas tehnoloģiju, gan ar racionālu un taupīgu saņemtā siltuma izlietošanu, kuru var regulēt paši iedzīvotāji. Ir jāatceras, ka, kompleksi nosiltinot daudzdzīvokļu māju, tas ir, visas ārsienas, bēniņu stāvu un pagrabstāvu konstruktīvos elementus, uzlabojot ventilācijas sistēmu, māju iedzīvotājiem uzlabojas dzīvojamā fonda energoefektivitāte un kvalitāte. Bet, protams, iedzīvotāju jeb daudzdzīvokļu namu atsevišķo īpašumu īpašnieku kopīgais pozitīvais lēmums ir galvenais priekšnoteikums mājas renovācijas un siltināšanas procesa uzsākšanai.

Cilvēki bieži vien prasa, lai apsaimniekotājs mājā nomaina caurules, uzliek jaunu jumta segumu, nosiltina pagrabu utt., bet, ja sarēķina, cik izmaksā katrs atsevišķs darbs, iznāk, ka vienkāršāk ir uzreiz renovēt māju. Rezultāts būs daudz labāks. Iedzīvotājiem finansiāli izdevīgāk ir veikt mājas siltināšanu un atmaksāt kredītu, panākot sava dzīvokļa vērtības pieaugumu un iespēju dzīvot sakārtotā vidē, nekā nedarīt neko un maksāt par pašreizējo enerģijas patēriņu, jo šī maksa var būt lielāka par siltinātas mājas siltuma patēriņa un kredīta atmaksas kopējo maksājumu. 

Jāpiebilst, ka Olaines novadā piecām daudzdzīvokļu mājām veikta visas ēkas fasādes siltināšana, bet 14 mājām veikta ēkas gala sienu siltināšana (pavisam Olaines novadā ir 149 daudzdzīvokļu mājas).

Saprotot jautājuma nopietnību, kā arī apzinoties to, ka Olaines novadā gandrīz visi dzīvokļi ir privatizēti (izņemot ap 200 pašvaldībai piederošus dzīvokļus), tātad ir privātīpašums, aicinām iedzīvotājus domāt par savu īpašumu un, izvērtējot savas iespējas, pieteikties ES finansējumam un renovēt mājas. Nākotnē renovācijas izmaksu atbalsts no ES fondiem nebūs tik liels kā iepriekš. Tāpēc aicinām daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus nepalaist garām pēdējo iespēju nosiltināt māju ar maksimālu ES fondu atbalstu šajā programmā, kuru plānots atvērt 2015. gada rudenī. Pašvaldība nevar izdarīt šo darbu – renovēt daudzdzīvokļu mājas – iedzīvotāju vietā, tas ir jādara pašiem iedzīvotājiem, taču mēs varam un gribam jūs atbalstīt. Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast renovācijas nepieciešamību un būtību, projekta īstenošanas procesus un ieguvumus, 2015. gada pavasarī esam rīkojuši seminārus Olainē, Jaunolainē un Gaismās. Esam pateicīgi tiem iedzīvotājiem, kuri izrādīja interesi par māju renovāciju un apmeklēja šos seminārus. Priecē, ka semināri bija lietderīgi, par ko liecina renovācijas jautājumu virzība pēc tiem. Aktīvie iedzīvotāji jau ir vērsušies AS "Olaines ūdens un siltums" pēc papildu informācijas un ar lūgumiem organizēt atsevišķu māju kopsapulces, kuras būs saistītas ar konkrētu māju renovācijas projektiem. Pateicamies šiem iedzīvotājiem, kā arī tiem, kuri uzņemsies savas mājas renovācijas projekta virzību, jo šis ir ļoti smags darbs un nenovērtējams ieguldījums novada attīstībā. 

Tie iedzīvotāji, kuri kaut kādu iemeslu dēļ neapmeklēja šos seminārus, vēl neko nav nokavējuši. Papildu informāciju par renovācijas procesu un finansējuma iespējām, kā arī citiem ar renovāciju saistītiem jautājumiem iedzīvotāji var saņemt AS "Olaines ūdens un siltums", SIA "Zeiferti", Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļā.

Mēs vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji būtu gatavi iesaistīties jaunajā programmā, tiklīdz tā tiks atvērta. Mēs vēlamies palīdzēt sakārtot un uzlabot dzīvojamo fondu, vēlamies, lai cilvēki dzīvotu komfortā, tāpēc esam izskatījuši pašvaldības iespējas, un ar 2015. gadu pašvaldība uzsāka atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizēšanai. Apzinoties, ka dzīvojamā fonda tehniskais stāvoklis Olainē, Jaunolainē un Gaismās ir slikts, un ņemot vērā, ka iedzīvotāju maksātspēja ir ierobežota, pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus (vairāk nekā 160 000 EUR) māju (kurās pieņems pozitīvu lēmumu par renovāciju) energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādei un renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai, lai veicinātu cilvēku aktivitāti viņu īpašuma (daudzdzīvokļu māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību. Tāpat pašvaldība ieplānojusi finanšu līdzekļus ar daudzdzīvokļu māju renovāciju saistīto procentu maksājumu segšanai.

Aicinu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus izprast dzīvojamā fonda sakārtošanas nepieciešamību un iesaistīties šā jautājuma risināšanā. Pašvaldība pirmo soli jau ir spērusi, atbalstot iedzīvotājus un paredzot līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu realizēšanai, nākamais solis jāsper iedzīvotājiem. Pozitīva lēmuma gadījumā priekšā ir garš un sarežģīts ceļš, bet tas ir tā vērts. Uzdrošinieties! Kopā mums izdosies!

Ar cieņu

Olaines novada domes priekšsēdētājs Andris Bergs

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties