Svinīgi atklāta Olainē pirmā renovētā māja Kūdras ielā 3

Drukāt
20.07.2018

Olaines novada pašvaldības pārstāvji kopā ar AS "Olaines ūdens un siltums" 19. jūlijā rīkoja pasākumu pie mājas Kūdras ielā 3, kas šobrīd ir pirmā pilnībā renovētā māja Olainē daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) valsts atbalsta programmā, ko īsteno ALTUM ar Eiropas Savienības fondu (ES) finansējumu.

Pasākumā savu pateicību un atbalstu visām projektā iesaistītām pusēm izteica Olaines novada pašvaldība, Attīstības finanšu institūcija ALTUM, Ekonomikas ministrija, projekta īstenotājs AS “Olaines ūdens un siltums”, kā arī paši mājas iedzīvotāji.

Andris Bergs, Olaines novada priekšsēdētājs sacīja, ka stāvot pie šīs mājas olainieši ir  liela procesa mazā posmā, un atgādināja, ka renovācija Olaines novadā ir izvirzīta par prioritāti.

Novada priekšsēdētājs pateicās mājas iedzīvotājiem un dāvināja viņiem Olaines novada karogu, lai tas ikdienā plīvotu pie šobrīd pirmās renovētās mājas. Domes priekšsēdētājs veltīja arī pateicības vārdus visām projekta veiksmīgajā norisē iesaistītajām pusēm – Ekonomikas ministrijai, Attīstības finanšu institūcijai ALTUM, kas šajā plānošanas periodā uzrauga renovācijas procesu un Kūdras ielas 3 mājas vecākajai Venerandai Jansonei, kura pārliecināja citus mājas iedzīvotājus par renovācijas lietderīgumu. Lai pēc mājas atjaunošanas skaista būtu arī tās apkārtne, domes pārstāvji dāvināja nama iedzīvotājiem ziedus, ko iestādīt pie mājas.

Ingūna Draudiņa, EM Enerģētikas politikas administrēšanas departamenta direktora vietniece iedzīvotājiem atgādināja, ka viņu nams projekta realizācijas noslēgumā  ir kļuvis siltāks un vērtīgāks. “Īstenojot projektu, atbildība pār publisko uzlabojumu pārņemta savās rokās. Tā pirmām kārtām ir vara - pār sevi, pār savu pašdisciplīnu. Bet jau otrām kārtām - vara pār materiālo vidi, pār veselas kopienas - Kūdras ielas 3. nama kopienas dzīves vidi”, sacīja Draudiņa. Viņa arī uzsvēra mājas vecākā nozīmi, jo tas ir cilvēks bez kura gribasspēka, pašatdeves un iniciatīvas uzskatāmās infrastruktūras izmaiņas nebūtu materializējušās.

Viņa arī pateicās Olaines novada pašvaldībai, ar kuru sabiedrībai veidojas auglīga sadarbība un kā apliecinājums tam ir renovētā māja Kūdras ielā 3.

Draudiņa atgādināja arī to, ka mājas energoefektivitātes paaugstināšanas process ir arī ļoti laikietilpīgs, tāpēc īpaši uzteica AS “Olaines ūdens un siltums” renovācijas projektu vadītāja Kristapa Vītiņa veikumu.

“Aicinu vairot iedrošinājumu pieteikt savus namus energoefektivitātes veicināšanas projektiem. Iedrošinājumu sadarboties. Lai vairotu ne vien siltumu jūsu mājās, bet arī iedzīvotāju sadarbībā Olainē” , sacīja Draudiņa.

"Attīstības finanšu institūcija Altum" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Ingus Salmiņš sacīja, ka stāvot pie atjaunotās mājas, kas rotāta ar meijām, sajūtas līdzinās tām, kas ir izlaidumā, un mājas iedzīvotājiem tiešām sākas jauns un labāks posms viņu mājas dzīvē. Viņš norādīja, ka Latvijā vārds “energoefektivitāte” joprojām lielai sabiedrības daļai ir svešvārds un tāpēc daudzi baidās iet uz kaut ko nezināmu, bet rezultāts ir sakopta vide, ziemā silts mājoklis un mazāki maksājumi par apkuri. Viņš arī uzsvēra iedzīvotāju iniciatīvu drosmīgi uzņemties atbildību un iesaistīties projektā.

AS “Olaines ūdens un siltums” renovācijas projektu vadītājs Kristaps Vītiņš neslēpa savu gandarījumu, ka projekts, par kuru iedzīvotāji nobalsoja jau 2015.gada augustā ir noslēdzies un nu ir aplūkojams arī visiem olainiešiem un viesiem. Tāpat Vītiņš pateicās mājas iedzīvotājiem, kuru piemēram varēs sekot arī citi olainieši, un realizētais projekts būs kā iedrošinājums tiem, kas vēl šaubās par renovācijas nepieciešamību.

Kūdras ielas 3 mājas vecākā Veneranda Jansone savukārt atgādināja, ka nevar izcelt tikai viņas veikumu, jo tas ir kopīga darba rezultāts, ko paveica mājas padome, kuru veido 10 iedzīvotāji un kāpņu telpu vecākie. Viņa pastāstīja, ka pirms nu jau gandrīz diviem gadiem mājas iedzīvotāji nolēma sakopt māju par prieku sev, par paraugu citiem olainiešiem un par godu Latvijas simtgadei. Viņa arī atzina, ka jau aizvadītajā ziemā dzīvokļos bija daudz siltāk un ļoti ievērojams bija arī materiālais ieguvums, proti, maksa par apkuri ievērojami saruka, savukārt šajā karstajā vasarā dzīvoklī varēja baudīt patīkamu vēsumu. Viņa arī uzsvēra, ka kopumā mājas tehniskais stāvoklis ir uzlabojies, vizuālais izskats priecē un arī dzīvokļu vērtība pieaugusi.

AS “Olaines ūdens un siltums” norāda, ka energoaudita dati liecina - apkurei plānotais ietaupījums 1969.gadā celtajai mājai varētu sasniegt pat 57%. Vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš gadā samazināsies no pašreizējiem 127,3 kWh/m2 līdz 54,2 kWh/m2 gadā (energoaudita dati).

Ēkas atjaunošanas darbi notika, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno finanšu institūcija ALTUM ar ES fondu finansējumu. Kopumā mājas renovācijā ieguldīti 347 484 eiro. No tiem puse jeb 173 742  eiro ir ES fondu grants jeb dāvinājums no ES fondu līdzekļiem.

Būvniecības darbi sākti 2017.gada septembrī, lai vēl pirms apkures sezonas paspētu nomainīt apkures sistēmu, kas veiksmīgi izdarīts. Namā nomainīti logi, nosiltināts cokols, pagrabs, bēniņi un mājas fasāde. Iztīrīta arī ventilācijas sistēma un ierīkota zibensaizsardzība.

Arī Olaines novada pašvaldība sniegusi mājas iedzīvotājiem ievērojamu atbalstu, pilnībā sedzot vairākas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas. Pašvaldība apmaksāja ēkas energoaudita veikšanu 617 eiro apmērā, tehniskās dokumentācijas izmaksas – 5 759 eiro apmērā, kā arī atbalstot mājas iedzīvotāju iniciatīvu par sakārtotu vidi – kāpņu telpu kosmētisko remontu 19 999 eiro apmērā. Pašvaldība arī apmaksā projekta vadības izdevumus un bankas ikmēneša kredīta procenta maksājumus.

Olaines novada domes Saistošie noteikumi paredz atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas. Atvieglojumi 90% apmērā uz 5 gadiem tiks piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ja viņu īpašums atrodas mājā, kurā veikta ēkas pilna renovācija ar ES līdzfinansējumu. Turpmākos 5 gadus šādus atvieglojumus saņems arī Kūdras ielas 3 dzīvokļu īpašnieki.

Renovācijas projektā būvniecības darbus īstenoja SIA "GS CELT", kas šīs tiesības ieguva, uzvarot Publiskā iepirkuma konkursā.

Energoefektivitātes programmā, kas Latvijā tiks īstenota līdz 2020.gadam, šis ir pirmais realizētais projekts Olainē, taču jau šajā vasarā renovācijas darbi noslēgsies arī daudzdzīvokļu mājā Zemgales ielā 13, kā arī sāksies un tiks turpināti vēl vismaz septiņās daudzdzīvokļu mājās Olainē un Olaines novadā.

Pēc jaunās programmas nosacījumiem Olainē un novadā ir izstrādāti jau 20 projekti un 30 mājās veikti energoauditi.

AS “Olaines ūdens un siltums” apsaimnieko kopumā 109 mājas.

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties