Inženiere: iedzīvotāji joprojām nezina, kas ir viņu īpašums un atbildība par to

Drukāt
10.03.2017

Siltumtehnisko un ūdens iekārtu inženiere Iveta Gromova uzņēmumā “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) sāka strādāt pērnā gada vasarā. Iveta enerģētiku ir studējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehniskajā fakultātē, turpmāk izvēloties siltumražošanas un siltumapgādes virzienus. Praktisko darbību inženiere sāka ar apkures, ventilācijas, kondicionēšanas, siltummezglu, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu. Iepriekš bijusi siltumražošanas struktūrvienības vadītāja Ozolnieku KSDU, kur viņas pārziņā bija 7 katlu mājas, kā arī skolojusi jaunos inženierkomunikāciju tehniķus.

Viens no galvenajiem jaunās darbinieces izaicinājumiem bija sakārtot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus tajās daudzdzīvokļu mājās, kur avārijas jau bija kļuvušas par ikdienišķu parādību, taču iedzīvotāji un uzņēmums nebija spējuši vienoties par abām pusēm pieņemamu risinājumu.

Avārijas stāvvadu maiņa – tikai cīņa ar sekām

Inženiere stāsta, ka pagājušā vasarā, sākot strādāt OŪS, konstatēja, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli daudzdzīvokļu mājās ir nolietojušies, un pašā sākumā jau nācās saskarties ar daudziem avāriju gadījumiem, kuru biežākais iemesls bija cauruļvadu plīsumi.

Vairākās mājās situācija jau bija tāda, ka lēmumu pieņemšana ilgāk nevarēja atlikt, proti, klientiem bija atslēgti stāvvadi, jo tos vairs nevarēja saremontēt – plīsumi bija viens pie otra un līdz ar to arī bija ūdenspiegādes traucējumi, piemēram, ja dzīvoklī ir divi stāvvadi, tad viens stāvvads bija vispār atslēgts un ūdens tika piegādāts tikai vienā izvades vietā. Arī guļvadi ir bēdīgā stāvoklī, un dažkārt bija jāizvērtē, ar ko sākt remontdarbus avārijas gadījumos – stāvvadiem vai guļvadiem, saka speciāliste. 

Izvērtējot klienta ieguldījumus, dzīvokļa remontus utml., priekšroka tomēr tika dota stāvvadu maiņai, jo, ja plīst stāvvads, piemēram, 5.stāvā, tad tiek nopludināti visi apakšējie dzīvokļi, un attiecīgi zaudējumi rodas vairākiem klientiem.

Pērn tieši avārijas stāvvadiem tika izsludināts iepirkums un sākta intensīva šo stāvvadu maiņa, bet paralēli tika organizēti arī balsojumi attiecīgajās mājās, un ir mājas, kur visi klienti izrāda iniciatīvu, prasot nomainīt visus stāvvadus, par ko ir liels prieks. Jāsaprot, ka vēlamais rezultāts netiek sasniegts, nomainot vienu vai trīs avārijas stāvvadus atsevišķos dzīvokļos.

 

Pērn nomainīti 112 avārijas stāvvadi

“Vērtējot kopumā saimniecību, kas ir manā pārziņā, varu teikt, ka uz to laiku, kad sāku strādāt  -  lielākā daļa ūdensapgādes sistēmas tomēr bija nolietojušās” secina inženiere un informē, ka “2016.gadā esam nomainījuši 112 avārijas stāvvadus Olaines daudzdzīvokļu mājās un līdz ar to ievērojami samazinājies avāriju izsaukumu skaits. Var teikt, ka avārijas stāvvadi lielākā daļa ir novērsti.”

Tātad jau 2017.gada sākumā bija ievērojami samazināts avārijas stāvvadu skaits un šobrīd process ar to nomaiņu faktiski noslēdzas. Nākamais solis ir guļvadu maiņa. Savu laiku nokalpojuši guļvadi Olainē arī ir problēma, jo ir mājas, kur stāvvadi nomainīti, bet ūdens spiediena maiņas ir nepastāvīgas, piemēram, cilvēks vēlas nomazgāties dušā, bet ūdens vienā mirklī ir auksts, otrā - karsts. Guļvadi arī ir aizauguši, tāpēc vislabākais risinājums mājai ir nomainīt visus tīklus, skaidro inženiere un piebilst, šogad līdz martam nomainīti 42 avārijas stāvvadi.  Šobrīd vienā mājā ir īstenota pilna ūdensapgādes un kanalizācijas renovācija. Un 4 mājas ir projektēšanas procesā, lai arī veiktu pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas renovāciju.

Vēl ir plānota avārijas guļvadu nomaiņa, un tas notiks arī mājās, kur klienti tomēr nobalsojuši “pret”.  Guļvadi tiks mainīti, neskatoties uz negatīvo balsojumu, jo klientu attieksme – “mums tek, jūs neko nedarāt”, liecina par situācijas neizpratni un guļvadu stāvokli neuzlabos, kamēr vien dzīvokļu īpašnieki nesapratīs, ka tas ir viņu īpašums. Piemēram, ir viena māja, kur ūdenim nav spiediena, cilvēks nevar nomazgāties, bet dzīvokļu īpašnieki balso par to, ka neko nevajag mainīt! OŪS nolēma mainīt avārijas stāvvadus, nodrošinot vismaz vienā ūdens izdales vietā normālu spiedienu. Praksē notiek tā, ka, nomainot avārijas stāvvadus vannas istabā, cilvēks uzreiz grib mainīt arī virtuvē, lai gan pirms tam ir balsojis, ka neko nevajag mainīt!

Sanāk, ka pēdējā pusgada laikā paveiktais milzīgais darbu apjoms faktiski ir bijis darbs ugunsdzēsēju režīmā un tas noticis mājās, kurās, ja klienti vēlas turpināt dzīvot komfortabli, tad izvēles vairs nav, ja, vien kā risinājums netiek izvēlēta ūdens muca pagalmā, no kuras pasmelties dzeramo ūdeni.

 

Ūdensvadi un kanalizācijas tīkli ir iedzīvotāju jeb klientu īpašums

Kā vajadzētu rīkoties klientam, ja, lasot šo, viņam nav nekādas vēlmes sagaidīt, ka arī viņa īpašumā ūdens piegāde jau būs avārijas stāvoklī?  Inženiere skaidro, ka avārijas stāvvadu maiņa nav labākais risinājums, jo vislabāk ir renovēt jeb nomainīt visas mājas ūdensapgādi un kanalizāciju. Tāpēc, lai nenonāktu līdz avārijai un savlaicīgi ieplānotu stāvvadu maiņu, vispirms ir nepieciešamas dzīvokļu īpašnieku balsojums jeb lēmums. Daudzdzīvokļu māju iemītniekiem ir jāsaprot, ka visi ūdensvadi un kanalizācijas tīkli ir viņu īpašums, tie ir kopīpašums un tikai viņiem pašiem ir jāizlemj par to maiņu. Tas noteikti atvieglo visu procesu, jo avārijas stāvvadus OŪS var mainīt tikai izlases kārtībā, bet, ja māja nobalso par visu tīklu nomaiņu, tas atvieglo arī OŪS ikdienas darbu, proti, ir zināms, ka attiecīgās sistēmas mājā ir nomainītas un ir kārtībā,  ir 3 gadu garantija darbiem un tos OŪS kontrolē. Ja šajā 3 gadu laikā ir kādas nepilnības, tad tās attiecīgi par garantiju tiek novērstas un klientam nekas nav jāmaksā. Ieguvēji ir visi dzīvokļu īpašnieki, jo sakārtota ir visa māja nevis atsevišķi stāvvadi.

Tātad, ja klienti kādā mājā saprot, ka nepieciešama ūdensapgādes un kanalizācijas maiņa, viņi vēršas OŪS Namu apsaimniekošanas daļā, speciālisti ierodas mājā, apseko to un tad dzīvokļu īpašnieki balso, ja balsojums ir pozitīvs (par ir 51%), tad sertificēti projektētāji taisa projektu un izsludina iepirkumu. Jāpiebilst, ka Olainē pamazām no vara caurulēm notiek pāreja uz plastmasas caurulēm. Ja balsojums bijis par vara caurulēm, tad iepirkumā, informējot klientus, tiek izsludinātas gan vara, gan plastmasas, un cenas starpība, atkarībā no šiem abiem materiāliem, uz māju ir visai ievērojama. Tātad pirmais aspekts par labu plastmasas caurulēm ir cena. Bet, kā jau ikvienam materiālam, arī plastmasai salīdzinot ar varu ir savi plusi un mīnusi. Vara caurules, iespējams, ir vieglāk tīrīt. Ja veic cauruļu tīrīšanu ar gaisa spiedienu, tad vara caurule var tecēt. Varš pats par sevi ļoti daudz atdod siltumu apkārtējai videi, tāpēc jāveic vara cauruļu siltumizolācija, lai tik daudz siltumu neatdod, bet plastmasa pati par sevi ir kā siltuma izolators, kas aiztur siltumu nevis atdod apkārtējai videi. Tātad bez izolācijas ir samazināti siltuma zudumi. Gromova arī piemin apkopes priekšrocības:

“Manā praksē nav bijis, ka plastmasas caurules savienojums montāžas vietā tecētu, tas tomēr ir sakausējums, nevis lodējums. Vara caurule var izkust, un tā var sākt tecēt savienojuma vietā. Plastmasas montāža ir vieglāka un samērā vienkārša, tas ir ievērojami lētāks materiāls. Turklāt varš tomēr ir metāls, kuram ir ļoti laba iepirkuma cena metāllūžņu iepirkšanas punktos, un plastmasu līdz ar to nevienam nav interese skrūvēt nost. Diemžēl Olainē ir bijuši gadījumi, kad zagļu ieguvums ir bijis viss siltummezgls.”

 

Klientam ir jābūt mājās un jānodrošina piekļuve

Kad iepirkums ir noslēdzies un var ķerties klāt cauruļu nomaiņai, šķiet, ka problēma jau ir atrisināta un rezultāts gandrīz sasniegts, tomēr gadās, ka darba procesā dzīvokļa saimnieki paši liek šķēršļus, piemēram, noteiktajā laikā nelaižot meistarus dzīvoklī. Tāpēc inženiere atgādina, ka iedzīvotājam jeb klientam ir jānodrošina piekļuve stāvvadu šahtām, un tā nav OŪS iegriba vai izdomājums, to nosaka Dzīvokļa īpašuma likums, kurā noteikts, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums “nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu”.

Inženiere atgādina, ka ikreiz, kad klients savā īpašumā plāno remontdarbus, ļoti svarīgi izvērtēt to, lai koplietošanas caurules, kas atrodas šahtā būtu pieejamas jebkurā brīdī. Piekļuve ir jānodrošina 24 stundas diennaktī. Iedzīvotāji paši var izplānot, lai piekļuve ir pēc iespējas vieglāka un līdz ar to ir samazināti arī zaudējumi, ja pēkšņi ir jāpiekļūst šiem stāvvadiem – nav jālauž sienas, jādauza flīzes utml.

Sāpīgākie gadījumi ir tad, kad piekļuve ir jānodrošina, bet īpašnieks vien sev zināmu apsvērumu dēļ nelaiž nevienu dzīvoklī, tad OŪS darbinieki noslēdz stāvvadu, jo nedrīkst nopludināt citus dzīvokļus. Ir bijuši arī gadījumi, kad diemžēl jāpiesaista policija. Taču jāatzīst, ka lielākā daļa klientu ir saprotoši un ar izpratni. “Protams, vistrakāk, kad ir sataisīti smalki un dārgi remonti, un pieejas šahtai nav, tad mums ir skumji, jo iedzīvotājs ir ļoti neapmierināts, bet no otras puses – plānojot dzīvokļa remontu pieeja ir jāieplāno. Bet ir arī ļoti pozitīva pieredze, kur dzīvokļa īpašnieki pieeju ir ļoti smalki pārdomājuši, piemēram, tualetē uzliek flīžu sienu ar magnētiem vai sienā ir ierīkotas durtiņas, kuras atver un piekļūsti stāvvadam” par pozitīvi pieredzi stāsta Gromova.

 

Labs draugs ne vienmēr ir labs meistars

“Viens no sāpīgākajiem momentiem, mainot avārijas stāvvadus bija tas, ka klienti iepriekš paši bija mainījuši stāvvadus, nešķērsojot pārsegumus. Tas ir visbēdīgākais stāsts, jo, ja nav šķērsoti pārsegumi, tas nozīmē, ka stāvvads nav nomainīts. Ja pārsegumā plīsīs caurule, tad tik un tā tiks nopludināts dzīvoklis, un meistariem būs jātiek abos dzīvokļos – gan augšējā, gan apakšējā - pie caurulēm. Vēl viens bēdīgs, bet izplatīts gadījums, ka mainot stāvvadus paši ir nomainījuši auksto, karsto ūdeni, bet nav nomainījuši kanalizāciju. Tas atkal ir aktuāls jautājums – ja tā ir čuguna caurule, tad tā var plīst vertikāli visas caurules garumā, un viss īpašnieka ieguldījums remontā ir vējā. Tāpēc, ja OŪS maina caurules, tad maina visu uzreiz.

Tātad ir klienti, kas pašu spēkiem mainījuši stāvvadus un tam ir dažādi argumenti – mans draugs vai paziņa to prot, tas ir lētāk utml. Jāatzīst, ka tā arī ir viena problēma, un ņemot vērā visas sekas, kas rodas pēc stāvvadu maiņas “pašu spēkiem” OŪS vairs neļauj tādā veidā mainīt. Ja tas tomēr notiek, tad tā ir tikai un vienīgi dzīvokļa īpašnieka atbildība. “Klients samaksā pietiekami lielas summas par darbu, kam nav nekādu garantiju, bet rezultātā nav nomanīta kanalizācija, vai “izvesta “cirkulācija, respektīvi darbi nav padarīti līdz galam vai izdarīti nekvalitatīvi un sekas tāpat ir jānovērš OŪS, un klientam par to atkal ir jāmaksā! Un noteikti vēlos atgādināt, ja iedzīvotājs, nesaskaņojot ar OŪS ir mainījis stāvvadus, turklāt vēl radot sekas, kas vēlāk izraisa avārijas un jaunus zaudējumus pašam un kaimiņiem, tā ir vienīgi paša iedzīvotāja jeb klienta atbildība” skaidro inženiere. Līdzībās varētu teikt, ka zobus tomēr ieteicams ir labot pie zobārsta, nevis friziera.

Cilvēkiem vienmēr ir aktuāls jautājums par izmaksām. Skaidrs, ka ikviena māja ir atšķirīga, bet klienti noteikti grib zināt, ar kādu naudiņu vismaz aptuveni būs jārēķinās. Inženiere stāsta, ka pirms stāvvadu maiņas vispirms tiek sagatavota informatīvā tāme, kas ir tikai informatīvs materiāls. Īstā cena ir zināma tikai pēc iepirkuma. Iepirkumā piedalās vairāki uzņēmumi, katrs piedāvā savu cenu, OŪS izvērtējot visus aspektus, parasti izvēlas lētāko cenu, kas ir atbilstoši iepirkuma nolikumam.

“Ja tiek mainīti pilnīgi visi mājas tīkli, tad maksa tiek sadalīta uz 10 gadiem. Jāpaskaidro, ka visu šo projektu realizāciju nodrošina OŪS ar saviem līdzekļiem, savukārt pašvaldība maksā atliktā maksājuma procentus par šiem realizētajiem projektiem jeb vienkārši izsakoties – pašvaldība šos 10 gadus dzīvokļu īpašnieku vietā maksā procentu maksājumus. Jāteic, ka tas ir milzu atbalsts iedzīvotājiem no pašvaldības. Es pat nezinu, vai maz citās pašvaldībās ir šāda pretimnākšana,” saka inženiere.  Jebkurā gadījumā tas ir lētāk par to summu, ko dažkārt cilvēki maksā, mainot neoficiāli.

 

Gurķi un autiņbiksītes pēc iemešanas podā nenonāk debesīs

Cilvēkiem liekas, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kas atrodas mājā pieder “Olaines ūdenim un siltumam” un uzņēmumam par to arī jāatbild. Tas ir kļūdains pieņēmums, jo tas ir mājas īpašums, tas ir klientu īpašums, ko OŪS tikai apkalpo.

Nereti savas neuzmanības un bieži elementāru zināšanu trūkuma dēļ, klienti savu īpašumu bojā paši, tādējādi samazinot tā kalpošanas ilgumu vai izraisot avārijas situācijas.

Joprojām vislielākās problēmas ir ar kanalizācijas tīklu lietošanu. Cilvēki, remontējot dzīvokļus kanalizācijā met ķieģeļus!, audumu gabalus!, kas aizdambē kanalizāciju. Ja tas ir ķieģelis, tad iztīrīt caurules ir ļoti sarežģīti, tad ir jāsauc palīgā asenizācijas mašīna un par to jāmaksā pašiem iedzīvotājiem. Dažreiz pat jāizjauc kanalizācijas sistēma, pēc tam jāsaliek atpakaļ, kā tas bija gadījumā ar pudeles iekļūšanu stāvvadā.

Speciāliste apstiprina, ka caurules kalpos ilgāk, ja, piemēram, podos un izlietnēs nenonāks lietas, kam tur nav jābūt! Inženiere atzīst, ka trakākais ir marinēšanas laiks, kad kanalizācijā tiek mesti gurķi, kabači, jaunie kartupeļi, bet gribas atgādināt cilvēkiem, kas to vēl nav sapratuši, ka šie dārzeņi neizšķīst, bet aizdambē kanalizāciju. Viss, kas momentā neizšķīst rada kanalizācijas aizsprostojumu. Pērn trakākais bija gadījums, kad kanalizācijā bija samestas pudeles. Gribas uzstājīgi atgādināt jaunajiem vecākiem – autiņbiksītes ir jāmet sadzīves atkritumos, jo kanalizāciju tās var tikai aizdambēt.

 

Santehniķi valkā formu un nepieņem maksājumus

Nav noslēpums, ka ne vienmēr klienti spējuši saprasties ar OŪS santehniķiem, ir bijuši daudz un dažādi viedokļi un pieņēmumi, kas viņiem ir vai nav jādara utml. Tā kā santehniķi tagad strādā inženieres pakļautībā, tad attiecīgi viņa arī atgādina, ka “Ja

pakalpojumu sniedz OŪS santehniķis, nekādā gadījumā viņam nav jāmaksā par pakalpojumu skaidrā naudā. Ja tas ir maksas pakalpojums, tas tiek iekļauts rēķinā un attiecīgi tā ir sava veida garantija. Ja klients samaksā pa tiešo santehniķim, tad noteikti jāatgādina, ka tas nav likumīgs maksājums, otrkārt, nevar izteikt nekādas pretenzijas OŪS, jo mēs tādu pakalpojumu neesam snieguši. Santehniķis, pieņemot šādu maksājumu, pārkāpj savu darba līgumu, savukārt klients, apejot nodokļu maksājumus, uzņemas par šo procesu atbildību.

Santehniķim ir jābūt darba apģērbā, tā ir visiem vienāda forma ar OŪS uzšuvēm un logo. Iedzīvotājam ir tiesības pieprasīt, lai santehniķis uzvelk bahilas.

 

Izlasi arī šo - kā veidojas ūdens patēriņa starpība un kā to samazināt

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties