Apstiprināts pirmais daudzdzīvokļu māju renovācijas projekts Olainē

Drukāt
17.01.2017

Attīstības finanšu institūcija “Altum” apstiprinājusi pirmo projektu valsts atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā Olainē, proti, renovācijas projekts apstiprināts piecu stāvu dzīvojamai mājai ar 55 dzīvokļiem Kūdras ielā 3, un mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotais projekta īstenotājs ir AS “Olaines ūdens un siltums”.

“Altum” savā atzinumā norāda, ka saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”” (Atbalsta programma) īstenošanas noteikumu ietvaros ir izvērtējis AS “Olaines ūdens un siltums” iesniegto pieteikumu dalībai Atbalsta programmā un secinājis, ka projekta tehniskā dokumentācija atbilst prasībām un tajā norādītie energoefektivitātes pasākumi nodrošinās plānoto siltumenerģijas ietaupījumu.

“Olaines ūdens un siltums” renovācijas projektu vadītājs Kristaps Vītiņš stāsta, ka pēc renovācijas pabeigšanas māja Kūdras ielā 3 varētu ietaupīt līdz pat 73,1 kWh/m2 gadā.

Līdz ar projekta apstiprināšanu Kūdras ielas 3 mājas iedzīvotāji varēs saņemt Altum grantu 50% apmērā no energoefektivitātes darbu izmaksām. Savukārt, ja komercbanka atteiktu finansējumu un projekta finansētājs būtu Altum, tad atbalsts būtu 35% apmērā.

Vītiņš skaidro, ka tuvākā laikā tiks izsludināts iepirkums par būvdarbu veicēju, apzinātas visas veicamās darbības projekta īstenošanai un šo pasākumu izmaksas.

AS "Olaines ūdens un siltums iesniedzis vairākus projektus daudzdzīvokļu mājas siltināšanai attīstības finanšu institūcijai "Altum", kura projektus joprojām vērtē. Pirmais projekts valsts atbalsta saņemšanai daudzdzīvokļu māju energoefektivātes paaugstināšanas programmā iesniegts jau oktobrī mājai Zemgales ielā 13, kurā ir 16 dzīvokļi, un pēc energoaudita datiem patreizējais siltumeneŗģijas patēriņš šai mājai ir 188,5 kWh/m2, savukārt pēc mājas renovācijas šis rādītājs varētu būt 95,2 kWh/m2, kas ir gandrīz divkāršs ietaupījums. Daudzās mājās šobrīd noris aktīva dzīvokļu īpašnieku balsošana par renovācijas projektu sākšanu.

Uzņēmums “Olaines ūdens un siltums” vēlas īpaši pateikties Kūdras ielas 3. nama dzīvokļu īpašniekiem, kas bija gana aktīvi un izprotoši, lai savāktu nepieciešamo balsu skaitu renovācijas procesa sākšanai. Īpaši jāizceļ “mājas vecākā” Veneranda Jansone, kas spējusi izskaidrot mājas iedzīvotājiem renovācijas procesa būtību un nepieciešamību, kā arī organizēt balsošanas procesu. Jāatgādina, ka pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku un skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa par apkuri.

Olaines novada dzīvojamo māju fondu veido 149 daudzdzīvokļu nami. Mājas, kas būvētas pagājušā gadsimta vidū, šobrīd ir fiziski un vizuāli novecojušas, kā arī tām ir zema siltumnoturība, tāpēc A/S "Olaines ūdens un siltums" un SIA "Zeiferti" aicina iedzīvotājus arvien aktīvāk iesaistīties daudzdzīvokļu māju renovācijā.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties