Par ūdens skaitītāju maiņu nav jāmaksā atsevišķi

Drukāt
24.11.2016

Olaines daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki savās pastkastītēs ir saņēmuši Paziņojumu no SIA “Jungenz”, kas piedāvā ūdens skaitītāju maiņu.

AS “Olaines ūdens un siltums” vēlas informēt savus klientus un atgādina:

  • AS “Olaines ūdens un siltums” klientiem ūdens skaitītāju nomaiņa jau ir iekļauta apsaimniekošanas maksā un ATSEVIŠĶI PAR SKAITĪTĀJU NOMAIŅU NAV JĀMAKSĀ;
  • Olaines namos uzstādītie ūdens skaitītāji, kuru rādījumi katru mēnesi ir pamatā ūdens patēriņa aprēķinam, ir AS “Olaines ūdens un siltums” īpašums (uz skaitītājiem ir AS “Olaines ūdens un siltums” plombas);
  • Katra dzīvokļa īpašniekam, mainot vai uzstādot skaitītājus, AS “Olaines ūdens un siltums” uz rokas ir izsniedzis Aktu par dzīvokļa ūdens skaitītāju nomaiņu un šajos aktos ir redzams arī skaitītāju nākamās pārbaudes datums, turklāt, ja skaitītājam tuvojas derīguma termiņa beigas, tad AS “Olaines ūdens un siltums” par to atgādina rēķinos.

        Ja izvēlaties kādas citas sertificētas firmas maksas pakalpojumus, tad atgādinām, ka skaitītāju plombas noraušana bez AS “Olaines ūdens un siltums” speciālista klātbūtnes ir aizliegta. Tāpat Apsaimniekotāja klātbūtne nepieciešama, veicot ūdens mērītāju nomaiņas darbu pārbaudi, ūdensskaitītāja sākuma rādījumu fiksēšanu un plombēšanu. Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 „Par kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka:

  • 14.1 Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai nomainījusi cita persona, skaitītāja pievienošanas vietu noplombē pārvaldnieka klātbūtnē.
  • 10. Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, pārvaldnieks ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim aprēķina kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts.

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka nesadarbojas ar SIA “Jungenz” un Apsaimniekotājam nav nekādas saistības ar SIA “Jungenz” piedāvātajiem pakalpojumiem, to izcenojumiem un kvalitāti.

Ja rodas jautājumi par ūdensskaitītāju maiņu, aicinām zvanīt AS “Olaines ūdens un siltums” Kontroles daļai uz tālruni:  67964132 

 

           

 

           

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties