Par iespēju iepazīties un izteikt viedokli par mājas tāmi

Drukāt
11.10.2016

AS “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) informē, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties OŪS Namu apsaimniekošanas daļā.

 Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar informāciju OŪS Namu apsaimniekošanas daļā, 10.kabinetā ( 67146717; 67146719 )

apmeklētāju pieņemšanas laikā

pirmdienās 14:00 – 19:00

ceturtdienās 10:00 – 12:00

 

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1014 nosaka - par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.oktobrim, paziņojumā norādot laiku un vietu kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu, kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem. Šos paziņojumus dzīvokļu īpašnieki var izlasīt OŪS rēķinu otrā pusē, savukārt tie, kas rēķinu saņem elektroniski, paziņojumu saņēma pastkastītē.

OŪS informē, ka atbilstoši MK noteikumos Nr.1014 noteiktajai kārtībai, pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.

Noteikumi paredz, ka 30 darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākamajiem periodiem. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku.

Savukārt, ja dzīvokļu īpašnieki minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā no 1.janvāra vai citā pārvaldnieka noteiktā termiņā.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu MK noteikumos NR.1014 noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties