Ūdensskaitītāju rādījumu neiesniegšana patērētājam izmaksā dārgi

Drukāt
14.01.2016

Nereti dzīvokļu īpašnieki ir neizpratnē, kad savā ikmēneša rēķinā par AS “Olaines ūdens un siltums” sniegtajiem pakalpojumiem ierauga nesamērīgi lielu naudas summu par ūdens patēriņu. Skaidrosim, kāpēc tā notiek!

Maksa par ūdens patēriņu tiek aprēķināta, ņemot vērā dzīvokļa īpašnieka iesniegtos datus par konkrētajā mēnesī patērēto ūdens daudzumu. Dzīvokļa īpašnieks norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (Noteikumi Nr. 1013). Šie noteikumi arī paredz (27.punkts), ka dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi ūdens skaitītāja rādījumu nolasa pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā un nodod to pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. (AS “Olaines ūdens un siltums” klientiem ir norādīti konkrēti datumi Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma Pielikumā – Dzīvokļa ūdens skaitītāju reģistrācijas lapa).

Ja rādījumi par patērēto ūdeni nav iesniegti, tad Noteikumi Nr.1013. nosaka:

19. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

19.1 4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.)

Ja dzīvokļa īpašnieks patērētā ūdens rādījumus nav iesniedzis, tad nākamajā “Olaines ūdens un siltums” rēķinā ir atgādinājums, ka jāiesniedz ūdensskaitītāju rādījumi. Šādi atgādinājumi un brīdinājumi rēķinā tiek drukāti arī atkārtoti, tāpēc lūgums rūpīgi izlasīt visu informāciju rēķinos. Savukārt, ja īpašnieks trīs mēnešus atgādinājumus ir ignorējis, tad stājas spēkā augstāk minētie MK noteikumi.

     Sīkāk ar aprēķinu metodiku var iepazīties AS “Olaines ūdens un siltums” Iedzīvotāju apkalpošanas daļā (Olainē, Kūdras ielā 27., 3.stāvā) vai arī uzdodot jautājumus, zvanot: 67962589 vai 67965693.

 

 

 

 

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties