Aktuāla informācija par ūdens skaitītāju maiņu

Drukāt
16.12.2015

Olaines daudzdzīvokļu namu īpašnieki savās pastkastītēs ir saņēmuši Paziņojumu no SIA “Jungenz”, kas piedāvā ūdens skaitītāju maiņu. Uzņēmums savā paziņojumā norādījis, ka piedāvā Vācijas firmas „Zenner” skaitītājus, kas sagatavoti aprīkošanai ar radiosignālu, impulsu un M-BUS moduļiem.

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka nesadarbojas ar minēto uzņēmumu un tam nav nekādas saistības ar SIA “Jungenz” piedāvātajiem pakalpojumiem, to izcenojumiem un kvalitāti. AS “Olaines ūdens un siltums” nav arī zināms, kur SIA “Jungenz” minētais radio signāls tiks raidīts, kas viņu apstrādās un noziņos apsaimniekotājam.

Turklāt AS “Olaines ūdens un siltums” vēlas informēt un atgādināt, ka:

  • Olaines namos uzstādītie ūdens skaitītāji, kuru rādījumi katru mēnesi ir pamatā ūdens patēriņa aprēķinam, ir AS “Olaines ūdens un siltums” īpašums (uz skaitītājiem ir AS “Olaines ūdens un siltums” plombas);
  • AS “Olaines ūdens un siltums” klientiem ūdens skaitītāju nomaiņa jau ir iekļauta apsaimniekošanas maksā;
  • Katra dzīvokļa īpašniekam, mainot vai uzstādot skaitītājus, AS “Olaines ūdens un siltums” uz rokas ir izsniedzis Aktu par dzīvokļa ūdens skaitītāju nomaiņu un šajos aktos ir redzams arī skaitītāju nākamās pārbaudes datums, turklāt, ja skaitītājam tuvojas derīguma termiņa beigas, tad AS “Olaines ūdens un siltums” par to atgādina piesūtītajos rēķinos.

AS “Olaines ūdens un siltums” nevar atzīt SIA “Jungenz” uzstādītos un noplombētos skaitītājus par norēķiniem derīgiem. SIA “Jungenz mainīt skaitītājus drīkst  tikai AS “Olaines ūdens un siltums”  speciālista klātbūtnē. Arī plombas noraušana bez AS “Olaines ūdens un siltums” speciālista klātbūtnes ir aizliegta. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 „Par kārtību, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” nosaka:

  • 14.1 Pārvaldnieks vai cita persona, kura ir uzstādījusi vai nomainījusi ūdens patēriņa skaitītāju, noplombē skaitītāja pievienošanas vietu. Ja ūdens patēriņa skaitītāju uzstādījusi vai nomainījusi cita persona, skaitītāja pievienošanas vietu noplombē pārvaldnieka klātbūtnē.
  • 10. Pārvaldniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli. Ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, pārvaldnieks ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim aprēķina kā dzīvoklim, kurā skaitītājs nav verificēts.

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka iedzīvotājiem ir pašiem jāuzņemas atbildība, ja viņi izvēlas sadarboties ar SIA “Jungenz”.

Vēlamies vēlreiz aicināt iedzīvotājus atbildīgi izturēties pret savu un  AS “Olaines ūdens un siltums” īpašumu.

Ja rodas jautājumi par ūdensskaitītāju maiņu, zvaniet AS “Olaines ūdens un siltums” Kontroles daļai pa tālruni:  67964132 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties