Pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācija

Drukāt
01.12.2015

2015.gada novembrī ir pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācija. Kopējās projekta realizācijas izmaksa, bez PVN,  EUR 1 130 499, tai skaitā: ES ERAF līdzfinansējums  EUR 425 000,  Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 666 628 un SIA „Zeiferti” līdzfinansējums EUR  38 871.

Šis ir viens no pēdējiem ERAF līdzfinansētajiem  ūdenssaimniecības attīstības  projektiem, kas tiek realizēts ciemos ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, līdz ar to turpmākā ciemu ūdenssaimniecības attīstība tiks nodrošināta, piesaistot pašvaldības un pakalpojuma sniedzēju līdzekļus.

Projekta realizācijas laikā tika veikti sekojoši darbi:

 • maģistrālo  ūdensapgādes tīklu L 3760  m un kanalizācijas tīklu  L 2460  m  paplašināšana un rekonstrukcija;
 • divu, turpmāk neizmantojamo, artēzisko aku (80 m un 130 m) tamponāža;
 • trīs kanalizācijas sūkņu staciju  (Q= 3 m3/h; Q= 7 m3/h; Q= 16 m3/h)  un L 1055 m kopgarumā kanalizācijas spiedvadu izbūve;
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcija, palielinot iekārtu jaudu par 150 m³/dnn.

Ņemot vērā, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tikli ir izprojektēti  un izbūvēti, paredzot iespēju perspektīvā tos paplašināt, jau nākamajā gadā SIA „Zeiferti” plāno turpināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu. Lai nodrošinātu maksimālu ieguldīto līdzekļu atdevi, SIA „Zeiferti” vēlas apzināt  tās Stūnīšu ciema teritorijas, kurās iedzīvotāji ir ieinteresēti pēc iespējas ātrāk saņemt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām  Stūnīšu ciema iedzīvotājus,  kuriem pašlaik centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi nav pieejami, iesniegt SIA „Zeiferti” pieteikums centralizētās ūdensapgādes sistēmas ierīkošanai, norādot nekutamā īpašuma adresi,  iespējamo pakalpojumu lietotāju skaitu, kontakta informāciju neskaidro jautājumu precizēšanai.

Atgādinām, ka  iedzīvotāji, kas dzīvo  jau izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu teritorijā, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus  var  saņemt jau pašlaik.

Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanai ir nepieciešams iesniegt pieprasījumu, to elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi zeiferti@inbox.lv, vai arī papīra formā, iesniedzot iesniegumu  tieši SIA „Zeiferti”, „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, 2. stāvā,  lietvedībā uzņēmuma darba laikā. Iesniegumā jāizsaka lūgums izsniegt tehniskos noteikumus ūdensvada  vai kanalizācijas  pieslēguma ierīkošanas darbiem, norādot nekustamā īpašuma precīzu adresi un kadastra numuru, kā arī iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un precīzu  kontaktinformāciju.

SIA „Zeiferti” darbinieki 15 dienu laikā sagatavos un izsniegs tehniskos noteikumus pieslēguma ierīkošanas  darbu veikšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošinās nepiecienāmo tehnisko palīdzību pieslēguma ierīkošanai.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācijas  mērķis: kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, ūdens resursu aizsardzība  un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana. 

Projekta realizācijas laikā  tiks paplašināta  un  rekonstruēta Stūnīšu ciema ūdensapgādes   sistēma, vienlaikus trīs atsevišķas ūdens apgādes sistēmas apvienojot vienā, no kurām divās (Stūnīšu ciema, Baložos  un  Stūnīšu ciema, Bērzpilī)  ūdens kvalitāte paaugstinātā dzelzs satura dēļ neatbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā tiks nodrošināta ūdens lietotāju Stūnīšu ciema Baložos un  Stūnīšu ciema Bērzpilī pieslēgšana centralizētajai  kanalizācijas sistēmai.

Projekts  ir Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. noslēdzošā kārta. Projekta   pirmās kārtas realizācija tika pabeigta 2012.gada beigās. Projekta pirmā kārta tika īstenota Stūnīšu ciema, Gaismās, lai nodrošinātu  atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanu, vienlaikus uzlabojot tīklu tehnisko stāvokli, uzlabojot ekspluatācijas drošību un paplašinot abonementu skaitu. To īstenošanai tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Jauna artēziskā urbuma izbūve (blakus esošajam) Q=14m3/h. Akas dziļums 135 m dziļa, ar debitu 3,9 l/s;
 • Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Q=14m3/h, otrā pacēluma Q=109m3/h, pazemes rezervuāru V=332m3 un stacijas darbībai nepieciešamo ūdensvadu (L 180 m) un kanalizācijas tīklu (L 75 m) izbūve;
 • Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija, L=658m;
 • Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (Q=25m3/h);
 • Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija un jaunu pašteces kanalizācijas vadu        Ø200 mm, L=856 m izbūve;
 • Jauna kanalizācijas sūkņu stacijas KSS1-1 (Q= 4 m3/h) izbūve;
 • Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=150 m3/d) (I kārta);
 • Kanalizācijas spiedvada no KSS1-1 līdz Gaismu rekonstruētai KSS* Ø110 mm izbūve.

 

SIA „Zeiferti”

valdes loceklis V.Liepa

tel. 26411988

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties