AS „Sadales tīkls” aicina ievērot drošību, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā

Drukāt
30.09.2015

AS „Sadales tīkls” aicina saimniecisko darbu veicējus rūpēties par savu un apkārtējo drošību un ievērot elektrodrošības noteikumus – saskaņot darbus elektrolīniju aizsargjoslās un gaisvadu elektrolīniju tuvumā nestrādāt ar tehniku, kuras augstums no zemes virsmas pārsniedz 4,5 metrus.

Ja ir noticis negadījums un tehnika ir skārusi elektrolīniju, nekavējoties ar tehniku jāmēģina nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja tas nav iespējams, no tās ir jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 metriem. Notikuma vietā nedrīkst atgriezties un par negadījumu jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112! Elektrodrošības pasākumu neievērošana apdraud cilvēka dzīvību!

AS „Sadales tīkls” ik gadu atgādina saimniecisko darbu veicējiem par drošību, veicot darbus elektrolīniju tuvumā, tomēr uzņēmuma apkopotie dati liecina, ka bojājumu skaits, kurus izraisa tehnikas vadītāja kļūme, neuzmanība vai nievājoša attieksme pret darba drošību, pieaug. Gaisvadu elektrolīnijas lauku un mežu ainavas vienās un tajās pašās vietās atrodas gadu desmitiem un ikdienā pie tām ir pierasts, tādēļ cilvēki dažkārt aizmirst par drošības prasībām, apdraudot savu un apkārtējo cilvēku drošību. Šogad ir reģistrēti 208 gadījumi, kad ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u.c. tehniku vai mehānismiem ir sarauti gaisvadu elektrolīniju vadi un bojāti balsti. Šie notikumi apliecina, ka saimniecisko darbu veicēji bieži vien aizmirst vai nezin drošības noteikumus elektrolīniju tuvumā, apdraudot savu veselību un dzīvību.

Veicot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums, kurš nosaka, ka elektrolīniju ar spriegumu līdz 20kV (kilovolti) aizsargjoslās nedrīkst strādāt ar tehniku, kas ir augstāka par 4,5 metriem no zemes virsmas. Gadījumos, ja nepieciešams veikt saimnieciskos darbus elektrolīniju aizsargjoslā ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metri, tie ir jāsaskaņo ar elektrolīnijas īpašnieku vai valdītāju. Šādos gadījumos iespējams organizēt elektrolīnijas atslēgumu, te gan jāņem vērā, ka tas jāizdara ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas, jo par plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu AS „Sadales tīkls” informē uzņēmuma klientus, kuru objektus skar šīs elektrolīnijas atslēgums.

Ja, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, ir noticis negadījums un tehnika ir saskārusies ar elektrolīnijas vadiem, tad vadītājam jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas. Ja tomēr ar tehniku pārvietoties nav iespējams, tehnikas vadītājam no tās ir jāizlec un jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 metriem. Pēdas nedrīkst atraut vienu no otras! Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi, jo, ja viena kāja tiek atrauta, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt traģiskas.

Veiksmīgi tiekot prom no notikuma vietas, nedrīkst tajā atgriezties! Neskatoties uz vēlmi glābt vērtīgo tehniku, ir jārīkojas atbildīgi, ievērojot maksimālu drošību. Nekavējoties jāzvana Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai uz AS „Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 80 200 404 un līdz ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu piekļuvi bīstamajai zonai! Ja elektrolīnijas vadi ir sarauti un atrodas uz zemes, tas nenozīmē, ka pa tiem vairs neplūst strāva!

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties