„Sadales tīkls” aicina atgādināt bērniem elektrodrošības noteikumus

Drukāt
03.09.2015

Lai jaunais mācību gada sākums ikvienam paietu droši un bez raizēm, AS „Sadales tīkls” aicina gan vecākus, gan skolotājus atgādināt bērniem par elektrodrošību, īpaši uzsverot elektrodrošības noteikumus, izmantojot mājsaimniecībās pieejamajās elektroierīces un pavadot no mācībām brīvo laiku ārpus telpām un dabā.

Šogad reģistrētas 34 elektrotraumas, 9 - bērniem

Brīdī, kad jaunais mācību gads ir sācies aptuveni 202 tūkstošiem skolēnu un liela daļa bērnu un jauniešu pēc mācību stundām pastāvīgi dosies mājās, gan pavadīs brīvo laiku ārpus telpām, AS „Sadales tīkls” aicina pieaugušos un skolotājus atgādināt bērniem elektrodrošības noteikumus, izmantojot sadzīves elektroiekārtas un pavadot brīvo elektroapgādes infrastruktūras tuvumā. Nepieciešamību atgādināt elektrodrošības noteikumus apliecina AS „Sadales tīkls” apkopotie dati, kuri norāda, ka elektrotraumas visbiežāk izraisa neuzmanīga rīcība ikdienā, izmantojot mājsaimniecībās pieejamās elektroierīces, vai elektrotīkla tuvumā - pērn elektrotraumas guva 72 cilvēki, tajā skaitā 24 bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam, bet šā gada astoņos mēnešos uzņēmums ir reģistrējis 34 elektrotraumu gadījumus un 9 no cietušajiem ir bērni.

Par elektrības bīstamību brīdina dzeltena trīsstūrveida zīme ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū

Bērniem ir jāatgādina, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, makšķerēt elektrolīniju tuvumā, sviest uz vadiem rotaļlietas, stieples vai citus priekšmetus, bojāt elektroiekārtas, atvērt elektroapgādes sadales skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.tml. Bīstamo objektu tuvumā ir izvietoti brīdinājumi par elektrobīstamību – dzeltenas  trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū – kas obligāti jāievēro.

Drošība jāievēro pie transformatoru apakšstacijām un elektrosadalnēm

Elektroapgādes infrastruktūra ir ne tikai elektrolīniju balsti un vadi, bet arī transformatoru apakšstacijas un elektrosadalnes, kas apdzīvotās vietās un pilsētvidē bieži vien nav pamanāmas. Lai gan uz visām šīm elektroietaisēm ir brīdinājuma zīmes par elektrības bīstamību, tomēr bērni un jaunieši mēdz aizmirst elektrodrošības noteikumus un šīs elektroietaises mēģina atvērt, iekļūt tajās, piemēram, spēlējot paslēpes, izmantot sportiskām aktivitātēm, kā arī apzīmē un līdz ar to arī aizkrāso brīdinājuma zīmes, radot papildu risku, ka kāds cits šīs brīdinājuma zīmes nepamanīs un mēģinās sadalnes vai transformatora apakšstacijas durvis atvērt.

Elektrodrošības noteikumi jāatceras arī mājās

Tāpat katru gadu tiek gūtas elektrotraumas, kuras izraisa neuzmanīga rīcība ar sadzīves elektroierīcēm, kad tiek izmantotas savu laiku jau nokalpojušas elektroierīces, vai tās tiek lietotas neatbilstoši instrukcijai. Pirms elektroierīču lietošanas AS „Sadales tīkls” aicina pārbaudīt iekārtu stāvokli, lai pārliecinātos, vai tās nav bojātas, jo saplaisājusi, bojāta vadu izolācija vai ar izolāciju nepārklāti vadi var izraisīt gan bīstamu elektrotraumu, gan degšanu. Pirms iekārtu pieslēgšanas elektrotīklam rūpīgi jāiepazīstas ar to lietošanas instrukciju un par elektroiekārtu pareizu un drošu lietošanu jāpastāsta arī bērniem.

AS „Sadales tīkls” veikusi ārpuskārtas pārbaudes uzņēmuma piederošajām elektroiekārtām

Lai novērstu bērnu un jauniešu nelaimes gadījumu riskus, AS „Sadales tīkls” augustā ir veikusi uzņēmumam piederošo elektroietaišu ārpuskārtas apskates, kas atrodas izglītības iestāžu tuvumā. Uz elektroietaisēm pārbaudītas izvietotās drošības zīmes, nožogojumi, transformatoru un sadalņu durvis.

Trešo gadu pēc kārtas turpinās elektrodrošības nodarbības

Turpinot elektrodrošības kampaņu „Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!”, jau trešo mācību gadu pēc kārtas AS „Sadales tīkls” darbinieki apmeklēs izglītības iestādes visā Latvijā. Iepriekšējā mācību gada laikā uzņēmuma darbinieki kopumā apmeklēja 342 mācību iestādes, par elektrības bīstamību stāstot vairāk nekā 32 000 bērnu, savukārt vasaras brīvlaikā AS „Sadales tīkls” speciālisti viesojās bērnu vasaras nometnēs Rīgā, Amatas, Aizkraukles Jēkabpils un Kandavas novadā un bērniem organizētajos pasākumos kā Valsts policijas organizētais drošības festivāls „Piedzīvojumu vasara 2015”, „ERGO bērnu drošības skoliņa” u.c. pasākumos Jelgavas un Ventspils novadā, kur kopumā elektrodrošības nodarbības noklausījās vairāk nekā 1 000 bērnu un jauniešu. Pārbaudīt savas zināšanas par elektrodrošību ikviens jebkurā laikā var portālā draugiem.lv īpaši izveidotā lapā Elektrodrošība, kur ir pieejamas informatīvi izglītojošās spēlēs „Domā gudri, rīkojies droši!” un „Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!”.

Ja noticis negadījums, jāzvana – 112!

Ja bērns kāda iemesla pēc tomēr guvis elektrotraumu, par nelaimi nekavējoties ir jāziņo pieaugušajiem un jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, zvanot pa tālruni 112! Vienlaikus, konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā, AS „Sadales tīkls” aicina nekavējoties ziņot, zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 80200404.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties