Noslēgta vienošanās par grozījumiem līgumā par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizāciju

Drukāt
26.08.2015

2015.gada 27.jūlijā starp SIA „Zeiferti” un V/A „Centrāla finanšu un  līgumu aģentūra” tika noslēgta vienošanās par grozījumiem 2014.gada 21.janvāra  līgumā par ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizāciju.

 

 

 

Līguma grozījumu rezultātā ir  palielināts projekta ietvaros izbūvējamo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu kopgarums, paredzot veikt papildus  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbus Stūnīšu ciema Dzērvju ielā un Vēju ielā.

Līguma grozījumu rezultātā papildus tiks izbūvēti 1320 m ūdensapgādes un 760 m kanalizācijas tīkli,  kas dos iespēju saņemt kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus papildus vēl 56, bet kanalizācijas pakalpojumus - vēl 33 Stūnīšu ciema iedzīvotājiem.

Iespēja palielināt sākotnēji plānoto darba apjomu radusies iepirkuma procedūras rezultātā, precizējot būvdarbu izmaksas, kā rezultātā radās iespēja ietaupītos līdzekļus izmantot papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbu finansēšanai.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācijas mērķis ir kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, ūdens resursu aizsardzība un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana. 

Projekta realizācijas laikā tiks paplašināta un rekonstruēta Stūnīšu ciema ūdensapgādes   sistēma, vienlaikus apvienojot vienā sistēmā trīs atsevišķas ūdens apgādes sistēmas, divās no tām (Stūnīšu ciema Baložos  un  Stūnīšu ciema Bērzpilī) ūdens kvalitāte paaugstinātā dzelzs satura dēļ neatbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā tiks nodrošināta ūdens lietotāju Stūnīšu ciema Baložos un Stūnīšu ciema Bērzpilī pieslēgšana centralizētajai  kanalizācijas sistēmai.

Projekta realizācijas laikā tiks veikta tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi šādiem objektiem:

 • maģistrālo  ūdensapgādes L3760  m un kanalizācijas tīklu  L 2460  m  paplašināšanai un rekonstrukcijai;
 • divu, turpmāk neizmantojamo artēzisko aku (80 m un 130 m) tamponāžai;
 • trīs Kanalizācijas sūkņu staciju  (Q= 3 m3/h; Q= 7 m3/h; Q= 16 m3/h)  un L 1055 m kopgarumā kanalizācijas spiedvadu izbūvei;
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcijai, palielinot iekārtu jaudu par 150 m³/dnn.

Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas, bez PVN, irEUR 1 130499, tai skaitā: ESERAF līdzfinansējumsEUR 425 000 un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 705 499,00.

Projekta realizācijas beigu datums ir 2015.gada 20.novembris.

Projekts ir Stūnīšu ciemā ūdenssaimniecības attīstības projekta II noslēdzošā kārta. Projekta   pirmās kārtas realizācija tika pabeigta 2012.gada beigās. Projekta pirmā kārta tika īstenota Stūnīšu ciema Gaismās, lai nodrošinātu  atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanu, vienlaikus uzlabojot tīklu tehnisko stāvokli, uzlabojot ekspluatācijas drošību un paplašinot abonementu skaitu. To īstenošanai tika veiktas sekojošas aktivitātes:

 • Jauna artēziskā urbuma izbūve (blakus esošajam) Q=14m3/h. Akas dziļums 10-135 m dziļa, ar debitu 3,9 l/s;
 • Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Q=14m3/h, otrā pacēluma Q=109m3/h, pazemes rezervuāru V=332m3 un stacijas darbībai nepieciešamo ūdensvadu ( L 180 m), un kanalizācijas tīklu ( L 75 m) izbūve;
 • Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija, L=658m;
 • Esošā kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (Q=25m3/h);
 • Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija un jaunu pašteces kanalizācijas vadu  Ø200 mm, L=856 m izbūve;
 • Jauna KSS1-1* (Q= 4 m3/h) izbūve;
 • Jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (Q=150 m3/d) (I kārta);
 • Kanalizācijas spiedvada no KSS1-1 līdz Gaismas rekonstruētai KSS* Ø110 mm izbūve.

 

SIA „Zeiferti”

valdes loceklis V.Liepa

tel. 26411988

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties