Olainē siltumapgādi varēs nodrošināt, pilnībā aizstājot fosilo kurināmo

Drukāt
16.02.2024

Šajā apkures sezonā ir nodota ekspluatācijā jauna, ar šķeldu kurināma 2,85 MW moduļu - konteinera tipa katlumāja. Katlumāja sastāv no trijiem kaskādē slēgtiem modulāriem 0,95MW šķeldas apkures katliem ar apsaisti, automātiku, dūmgāžu attīrīšanas sistēmu, šķeldas noliktavu ar ietilpību 450m3 šķeldas, pelnu izvades sistēmu un avārijas dīzeļģeneratoru ar automātisku vadību katlumājas moduļu elektroapgādes nodrošināšanai.

Projekta kopējās izmaksas 1,82 miljoni eiro.  Projektēšanu un būvniecību īstenoja SIA “EcoHeat Technologies”. Projekta finansēšanai tika piesaistīti finanšu līdzekļi no AS “SEB banka”.

Par projektiem stāsta AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs Mārcis Mazurs: “Moduļu - konteinera tipa katlumājas uzbūvēšana ir turpinājums uzņēmuma ilgtermiņa plānu realizācijai, lai paaugstinātu Olaines pilsētas centrālās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, diversificētu kurināmo un nodrošinātu apkures sistēmas drošu darbību.

Pirms tam jau  2020. gadā notika maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija, kas sniedza iespēju samazināt nelietderīgos siltumenerģijas zudumus. 2022. gada nogalē tika sākta konteinertipa 2,85 MW katlumājas projektēšana un būvniecība. Projekts ir realizēts un katlumāja jau tagad ir iekļauta vienotā centralizētā siltumapgādes tīklā. Līdz ar jaunās katlumājas darbību samazināsies dabasgāzes patēriņš siltumenerģijas ražošanai šajā apkures sezonā un jaunā katlu māja ļaus pilnībā atteikties no dabasgāzes izmantošanas vasaras mēnešos.

Paralēli turpinās projekta  “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036) realizācija, kura ietvaros tiek būvēta ar šķeldu kurināma 8 MW katlumāja. Katlumāja papildus tiek aprīkota ar dūmgāzu kondensatoru, kurš spēs nodrošināt siltuma atguvi no  katla dūmgāzēm. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstu. Projekta kopējās izmaksas ir 6 544 050 eiro un atbalsta summa ir 40% no attiecināmajiem izdevumiem. Projektēšanu un būvniecību veic Piegādātāju apvienība “UPB ENERGY”, kura sastāv no AS “UPB” un SIA “UPB energy”.

 

Pēc šī projekta realizācijas siltumenerģiju Olaines pilsētā būs iespējams saražot, izmantojot dabai draudzīgus un atjaunojamus resursus, pilnībā aizstājot fosilo kurināmo, t.i., dabasgāzi.

8 MW katlumājas būvniecības darbus ir plānots pabeigt līdz 2024.gada 31. martam.”

Foto: Intars Šupiņš

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties