Labiekārtošana un uzturēšana

Drukāt

Pašvaldība nodevusi uzņēmumam "Olaines ūdens un siltums" apsaimniekošanā Olaines novada pašvaldībai piederošos īpašumus, kā arī īpašumus, kas atrodas Olaines novada administratīvajā teritorijā.