Piesakies rēķinu saņemšanai savā e-pastā!

26.06.2018

AS “Olaines ūdens un siltums” aicina klientus pieteikties rēķinu saņemšanai savā e-pastā!

E-rēķins ir bezmaksas pakalpojums. E-rēķins ir analogs rēķinam, kas tiek saņemts katru mēnesi pastkastītē. E-rēķinu var apskatīt, izdrukāt un lietot kā dokumentu papīra formā, kā arī saglabāt to elektroniski failu arhīvā.

Kā pieteikties e-rēķinu saņemšanai?

Aizpildi  pieteikuma formu par e-rēķina saņemšanu un iesniedz AS “Olaines ūdens un siltums”.  To var izdarīt dzīvokļa īpašnieks:

  • Parakstot ar drošu elektronisko parakstu un atsūtot uz e-pastu: info@ous.lv;
  • Nosūtot pieteikumu no e-pasta, kuru dzīvokļa īpašnieks jau ir reģistrējis Namu apsaimniekošanas daļas klientu datu bāzē;
  • Personīgi iesniedzot “Olaines ūdens un siltums” Klientu apkalpošanas daļā, Kūdras ielā 27.

Pēc pieteikuma saņemšanas, AS “Olaines ūdens un siltums” parūpēsies par kārtējā rēķina savlaicīgu sagatavošanu un nosūtīšanu uz norādīto e-pasta adresi.

Sīkāku informāciju par e-rēķinu saņemšanu iespējams uzzināt, zvanot uz AS “Olaines ūdens un siltums” tālr. 67962589

Atgādinām klientiem, ka no 2018.gada jūnija AS “Olaines ūdens un siltums” ikmēneša rēķinu saņemšana papīra formātā ir maksas pakalpojums. Maksas ieviešana saistīta ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kas reglamentē personas datu apstrādi.

Regulas prasību ievērošana saistīta ar papildu izmaksām, tādēļ tiem klientiem, kas no jūnija izvēlas saņemt rēķinus papīra formā, ikmēneša rēķinos ir iekļauta maksa  0.48 (t.sk. PVN 21%) eiro apmērā par rēķina sagatavošanu un piegādi klienta norādītajā adresē.