Olaines kanalizācijas sistēma

Drukāt

Olaines pilsētas kanalizācijas sistēma

AS “Olaines ūdens un siltums” kanalizācijas sistēmu veido sadzīves kanalizācijas tīkli, kanalizācijas spiedvadi, 9 kanalizācijas sūkņu stacijas un Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk - NAI) .

Ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbu ietvaros ir nomainīti un  renovēti 70% visu kanalizācijas sistēmas cauruļvadu. Izbūvētas un savienotas Olaines pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS1, KSS2 un KSS3 ar Olaines pilsētas NAI.  Šobrīd kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto gandrīz visi Olaines pilsētas iedzīvotāji.

 Kanalizācijas tīklu kopējais garums 22 200 m, tai skaitā:
- renovēti 9035 m;
- izbūvēti jauni 5002 m, tai skaitā 2013.gadā: Grēnes -2601,2 m; Stacijas un Vāveru ielu rajonā 1008 m.

Olaines kanalizācijas tīklu plāns (356.32 KB)

Notekūdeņu attīrīšana

2009.gada nogalē tika atklātas jaunas Olaines pilsētas NAI.  Olaines pilsētas NAI paredz notekūdeņu mehānisko attīrīšanu un bioloģisko attīrīšanu, izmantojot aktīvo dūņu tehnoloģiju organisko vielu (BSP un ĶSP), kā arī slāpekļa atdalīšanai. Dūņu apsaimniekošanai paredzēta mehāniskā dūņu atūdeņošana centrifūgā un to uzglabāšana dūņu novietnē. Projektētā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 4471 m3/dnn (vidējā plūsma sausā laikā). Maksimālā plūsma lietus laikā – 8040 m3/dnn. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Olaines pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un ražošanas uzņēmumiem.

NAI kontrolei un automātiskai vadībai izveidota automātiskā kontroles un vadības sistēma t.s. SCADA (System Control and Data Acquisition). SCADA sistēma nodrošina vadības un kontroles iespējas NAI Stacijas ielas, Kūdras ielas un Jelgavas ielas kanalizācijas sūkņu stacijās.

Olaines pilsētā ir vairākas lietus ūdeņu izplūdes vietas Olaines pilsētas kanālā. Pilsētas lietus ūdeņi, izņemot rūpnieciskās zonas lietus ūdeņus, netiek attīrīti. Rūpnieciskās zonas lietus ūdeņi kopā ar tehnisko ūdeni tiek novadīti uz attīrīšanas iekārtām.