Valde

Drukāt

AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs:

Mārcis Mazurs

Adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Tel.: 67963102

E-pasts: marcis.mazurs@ous.lv

 

AS „Olaines ūdens un siltums”  valdes loceklis:

Viesturs Liepa

Adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114

Tel.: 26411988

E-pasts: viesturs.liepa@ous.lv

 

Klientu pieņemšanas laiks:

!!! Apmeklētājiem pirms tikšanās ar valdi, vizītes laiks iepriekš jāsaskaņo, zvanot: 67963102

Tikšanās pēc iepriekšējas saskaņošanas notiek pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00.