pakalpojumu saraksts

Drukāt

Atsakies no papīra rēķina saņemšanas pastkastītē! Saņem ikmēneša rēķinu savā e-pastā!

 

AS „Olaines ūdens un siltums” piedāvātie maksas pakalpojumi:

  • Ūdens skaitītāju uzstādīšana, pārbaude
  • Elektrotehniskie pakalpojumi
  • Namdara, galdnieka pakalpojumi
  • Transporta līdzekļu un mehānismu pakalpojumi (asenizācijas cisterna)
  • Teritorijas apsaimniekošana, labiekārtošana
  • Dokumentu (līgumu, saskaņojumu, izziņu) sagatavošana
  • Juridiskie pakalpojumi