Sludinājumu iesniegšana

Drukāt

Reklāmas materiāli izvietošanai uz pilsētas sludinājumu dēļiem un sabiedriskā transporta pieturvietās jāiesniedz

Veselības ielā 1B (aiz veikala "Maxima", iekšpagalmā).

No jauna iesniegtos materiālus izvieto pirmdienās, trešdienās un piektdienās, ja reklāma iesniegta līdz attiecīgās dienas plkst.12:00. Piemēram, ja iesniegsiet reklāmu trešdienā līdz plkst. 12:00, tad tā tiks izvietota pilsētā trešdien. Savukārt, ja reklāma iesniegta trešdienā pēc plkst. 12:00, tad tā apskatei tiks izlikta tikai piektdienā. Lūgums ievērot noteiktos laikus un kārtību!

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūgums ņemt vērā arī to, ka reklāma tiek izvietota TIKAI PĒC izrakstītā rēķina APMAKSAS.

Papildus informāciju var saņemt, zvanot uz tālr. 67967273 vai rakstot:  reklama@ous.lv

 

Reklāmas izvietošanas izcenojumi Olaines pilsētas teritorijā pēc saskaņošanas ar apsaimniekotāju

 

Fiziskām personām EUR ar PVN

Juridiskām personām EUR ar PVN

Informatīvajos stendos (uz 1  nedēļu)

1. Pie Zemgales ielas 29

2. Starp Zeiferta ielas 4 un 6

3. Pie Parka ielas 12

4. Pie Stacijas ielas 8

A5 – 3,57 EUR

A4 – 7,14 EUR

A5 – 7,14 EUR

A4 – 7,14 EUR

Sabiedriskā autotransporta pieturvietās (uz 1 nedēļu)

1. Pie Zemgales ielas 41

2. Pie Jelgavas ielas 17

3. Pie Zemgales ielas 31

4. Pie Kūdras ielas 18

5. Pie Parka ielas 8

6. Pie Zeiferta ielas 15

7.Pie Zeiferta ielas 2

 

A5 – 3,57 EUR

A4 – 7,14 EUR

A3 – 14,28 EUR

 

 

A5 – 7,14 EUR

A4 – 7,14 EUR

A3 – 14,28 EUR