1.decembrī mainīsies apkures tarifs Jaunolaines un Stūnīšu ciemos

27.10.2023

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka no 2023.gada 1.decembra stāsies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Jaunolaines un Stūnīšu ciemā.

Siltumenerģijas gala tarifs noteikts 89,18 EUR/MWh.

Jaunais tarifs ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr. 1/7 (prot. Nr. 16, 12. p.) "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs

no 01.11.2023.

(bez PVN) EUR/MWh

Noteiktais tarifs

no 01.12.2023.

(bez PVN) EUR/MWh

Izmaiņas pret piemērojamo tarifu,

 (%)

Siltumenerģijas ražošana

71,82

74,06

+3,1

Siltumenerģijas pārvade un sadale

14,00

14,37

+2,6

Siltumenerģijas tirdzniecība

0,65

0,65

0,0

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0,10

0,10

0,0

Siltumenerģijas gala tarifs

86,57

89,18

+3,0

Siltumenerģijas apgādes tarifu palielinājums saistīts ar kurināmā (šķeldas) cenas izmaiņām.

Informācija par lēmumu Latvijas Vēstnesis.

Jaunolainē un Stūnīšu ciemā centralizētā siltumenerģijas pakalpojuma saņēmējiem tarifs apkurei sasķanā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu no 01.11.2023.ir 86,57 EUR/MWh.