Jaunās katlu mājas būvniecības projekts notiek saskaņā ar plānoto grafiku

18.09.2023

AS „Olaines ūdens un siltums” turpina īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036). Līgums par 8 MW šķeldas katlumājas tehniskā projekta izstrādi un būvdarbiem Jelgavas ielā 4, Olaine noslēgts ar Piegādātāju apvienība “UPB ENERGY”. Pašlaik darbi norit saskaņā ar plānoto darbu izpildes grafiku. Inženiertīklu un teritorijas izbūves būvprojekts ir akceptēts būvvaldē.

 

Projekta realizācijas laikā paredzēts uzstādīt vienu ūdenssildāmo biomasas katlu, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves sistēmu, jaunu dūmeni, vadības sistēmu un kurināmās koksnes šķeldas noliktavu. Ūdenssildāmā katla  nominālā siltuma jauda būs 8 MW.

Jaunā katlumāja darbosies sasaistē ar esošo gāzes  katlumāju, kas atrodas Jelgavas ielā 4, Olainē. Paredzēts, ka gāzes darbināmā iekārta tiks darbināta tikai pīķa slodzēs vai ja nepieciešams aizvietot biomasas kurināmā katla darbību.

Katlumājas darbināšana ir paredzēta gan gada aukstajā, gan siltajā sezonā. Ūdenssildāmā katla noslogotība būs atkarīga no ārgaisa temperatūras un prognozēts, ka tā svārstīsies diapazonā no 20% līdz 100%.

Projekta kopējās plānotās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/036 “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.