Precizēts paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

25.04.2023

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023.gada 13.aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPR) iesniedza Olaines pilsētas un Olaines novada  Grēnes, Jaunolaines, Medemciema, Pārolaines Pēternieku, Stūnīšu ciemu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā ar SPRK 2016.gada 14.janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Ņemot vērā, ka tarifa projekta izvērtēšanas laikā ir radusies nepieciešamība paziņojumu papildināt ar datiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu no 2024. gada 1.jūlija, ar šo ziņu AS „Olaines ūdens un siltums” informē par precizētu paziņojumu (papildināts ar tab. Nr.3)

Tab. Nr.1

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs  
(bez PVN) 

EUR/m3

Piedāvātais tarifs no 01.07.2023. 
(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumi Olaines pilsētas un Olaines pagasta ciemu Pārolaine un Grēnes

0,76

1,09  

+ 43,4 

Kanalizācijas pakalpojumi Olaines pilsētas un Olaines pagasta ciemu Pārolaine un Grēnes

0,65

1,07

+ 64,6

 

Tab. Nr.2

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs  
(bez PVN) 

EUR/m3

Piedāvātais tarifs no 01.07.2023. 
(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumi Jaunolaines, Medemciema, Stūnīšu un Pēternieku ciemos

0,91

1,09  

+ 19,8

Kanalizācijas pakalpojumi  Jaunolaines, Medemciema, Stūnīšu un Pēternieku ciemos

1,15

1,07

 -0,7

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.jūliju un būt spēkā līdz 2024.gada 30.jūnijam. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar saimnieciskās darbības izmaksu pieaugumu, būtisku energoresursu iegādes izmaksu pieaugumu un neparedzēto energoresursu iegādes izmaksu sadārdzinājuma kompensāciju.

 

Tab. Nr.3

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs no 01.07.2023. 
(bez PVN) 

EUR/m3

Piedāvātais tarifs 

01.07.2024.
(bez PVN)

EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%). 

Ūdensapgādes pakalpojumi Olaines novada Olaines pilsētā un Grēnes, Jaunolaines, Medemciems, Pārolaines Pēternieku, Stūnīšu ciemos

1,09

0,92

-16,0

Kanalizācijas pakalpojumi Olaines novada Olaines pilsētā un Grēnes, Jaunolaines, Medemciems, Pārolaines Pēternieku, Stūnīšu ciemos

1,07

0,90

-16,0

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2024.gada 1.jūliju. Tarifa izmaiņas saistītas ar neparedzēto energoresursu iegādes izmaksu sadārdzinājuma kompensācijas atmaksas beigām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var AS „Olaines ūdens un siltums”, juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114 darba dienās no plkst. 8.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar Ingu Eihi, tālruņa numurs: 67964281, elektroniskā pasta adrese: inga.eihe@ous.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, elektroniskā pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".