Maijā varētu mainīties siltumenerģijas tarifi Jaunolainē un Stūnīšos

02.02.2023

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka, ņemot vērā izmaiņas tarifu veidojošās izmaksas, tai skaitā būtisku kurināmā izmaksu pieaugumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) izskatīšanai un apstiprināšanai ir iesniegts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekts Olaines novada Jaunolaines un Stūnīšu ciemam.

Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 (prot. Nr.16, 12.p.) “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

Siltumenerģijas ražošana

48,18

104,34

116,56

Siltumenerģijas pārvade un sadale

10,85

29,93

175,85

Siltumenerģijas tirdzniecība

1,27

0,69

-45,67

Siltumenerģijas gala tarifs

60,30

134,96

123,81

 Jaunais noteiktais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs ir 134,96 EUR/MWh, kas ir par 123,81% lielāks kā pašreiz spēkā esošais.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2023.gada 1.maija

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifu veidojošo izmaksu izmaiņām, tai skaitā būtisku kurināmā iegādes izmaksu pieaugumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, lietotājs var AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, LV-2114  darba dienās no plkst. 8.00-16.00, iepriekš sazinoties ar AS “Olaines ūdens un siltums” kontaktpersonu Santu Krieviņu, tālrunis 67964281, e-pasts: santa.krievina@ous.lv
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, rakstveidā vai elektroniski, var iesniegt AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olainē, Olaines novadā, elektroniskā pasta adrese: info@ous.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".