Renovācijas darbi pabeigti Meža ielā 3

16.08.2022

Meža ielas 3 (Jaunolaine) daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji jauno apkures sezonu jeb mājas 40. gadadienu sagaidīs renovētā mājā.

Meža ielā 3 vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā līdz renovācijai bija 100,43 kWh/m2, savukārt pēc renovācijas plānotais apjoms pēc energoaudita datiem sasniegs 46,98 kWh/m2, līdz ar to apkurei plānotais ietaupījums sasniegs 53,22%.

Savukārt kopējais siltumenerģijas patēriņš mājai Meža ielā 3 gadā sasniedza 176,91 kWh/m2, bet pēc renovācijas tas plānots 112,15 kWh/m2.

Renovācijas projekta kopējās izmaksas Meža ielā 3 bija 556 574,97 eiro.  AS “Olaines ūdens un siltums”, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes valsts atbalsta programmu, ko īsteno finanšu institūcija ALTUM ar Eiropas Savienības fondu (ES) finansējumu, vienojās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu 278 287,49 eiro apmērā energoefektivitātes paaugstināšanai Meža ielā 3.

 

Meža iela 3 (2021.g. jūnijs)

 

Meža iela 3 (2022.g. augusts)

 

Renovācijas projekta ietvaros ir nosiltināts cokols, mājas fasāde, pagraba pārsegums, bēniņi, kā arī nomainītas durvis un logi.

Projekta ietvaros ir īstenots jumta remonts, kāpņu telpu kosmētiskais remonts, kā arī ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas maiņa, ierīkota zibensaizsardzība un uzlabota ventilācijas sistēma.

467.sērijas piecstāvu dzīvojamā māja uzcelta 1983.gadā un tajā ir 52 dzīvokļi.

Būvdarbus veica SIA “GS Celt”, projekta būvuzraudzību īstenoja SIA "Kasro".

Lai veicinātu Olaines novada iedzīvotāju aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība no savas puses apņēmusies iedzīvotājus atbalstīt un paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  • energoaudita veikšanai,
  • tehniskā projekta izstrādei,
  • renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai,
  • ja māja īsteno pilnu renovāciju, tad tās dzīvokļu īpašnieki piecus gadus (sākot no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas datuma) saņem līdz 90% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (Saistošie noteikumi Nr. SN10/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Olaines novadā").